Tårnby Skatepark – borgermøde og brugerinddragelsesmøde på Tårnby Stadion

Brugerinddragelsemoede

Den 19. marts blev der afholdt både borgermøde og brugerinddragelsesmøde om Tårnbys nye skatepark.

28.03.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Borgermødet

Omkring 50 borgere fra de omkringliggende bebyggelser og idrætsklubber var mødt op for at høre om den kommende skatepark på overdækningen over motorvejen i Byparken.

Borgmester Allan S. Andersen bød velkommen og glædede sig over, at der efter lang tids debat og mange drøftelser i forskellige politiske udvalg nu er fundet en placering noget væk fra den nuværende ved Højgården.  

 Borgermode33

Borgmesteren kunne også oplyse, at pengene er bevilget og at der er fundet en kompetent totalrådgiver, nemlig firmaet Glifberg - Lykke og sagde blandt andet:

"Som I nok ved, så er det mig magtpåliggende, at vi lytter til hinanden i disse situationer. Vi skal være i dialog - for på den måde ender vi med det bedste resultat."

Projektleder Marit Kristiansen fra Teknisk Forvaltning fortalte overordnet om placering og tidsplan for projektet, der skal være afsluttet inden udgangen af 2019.

Enkelte borgere stillede spørgsmål til, hvorfor man har valgt netop denne placering.

Der kom også forslag til helt andre placeringer samt forslag om at bytte rundt på petanquebanen og den kommende skatepark.  

Borgermodet1

Nogle mente, at der kunne opstå lydgener fra den nye skatepark.

Rådgivningsvirksomheden Glifberg - Lykke forklarede, at en ny skatepark med en meget glat betonoverflade er meget lydsvag, selvom der selvfølgelig vil være lyd i forbindelse med hop og sving.

Det er Tårnby Kommune og rådgivernes ambition, at de bekymringer, der blev bragt til torvs vedr. bl.a. støj fra banen, indtænkes i projektet.

Så alt i alt kan man sige, at kommunen lyttede til borgerne og borgerne lyttede til kommunen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

 "Jeg håber og tror på, at skaterbanen bliver en stor succes og til stor glæde for vores unge mennesker, der er aktive på det her område."

Ca. 1 time efter borgermødet fulgte så brugerinddragelsesmødet.

Brugerinddragelsesmødet

Brugerinddragelse Zimino

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Henrik Zimino byder brugerne velkommen.

Der var et flot fremmøde til brugerinddragelsesmødet på Tårnby Stadion tirsdag den 19. marts, hvor formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Henrik Zimino, bød velkommen.

Godt 25 brugere med stor aldersspredning var mødt op for at give deres bidrag til, hvordan Tårnbys nye skatepark kan udformes.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Henrik Zimino bød velkommen og fortalte om projektet:

"Pengene er bevilget, totalrådgiver "Glifberg - Lykke" er valgt. Nu er det bare om at komme ud over betonen, så vi kan få det maksimale udbytte af det beløb, der er til rådighed på den placering, motorvejsoverdækningen lige her udenfor, der er valgt."

 Brugerinddrage

Rune Glifberg præsenterer firmaet "Glifberg - Lykke".

Derefter præsenterede "Glifberg -Lykke" sig selv med en flot præsentation prydet med inspirerende billeder fra byrum og flotte skateparkprojekter både i Danmark og fra udlandet.

"Glifberg - Lykke består af Rune Glifberg og Ebbe Lykke. Rune er professionel skateboarder, og har både vundet guld og sølv ved X-Games. Ebbe er uddannet Designer MDD og skateboarder. De har sammen stor erfaring i at designe skateparker, og har mødt hinanden som børn i skatemiljøet. "Glifberg og Lykke" lægger blandt andet vægt på at skabe skateparker med et trygt miljø og plads til alle.

Brugerne fik derefter rig mulighed for at komme med input ved at tegne og beskrive deres idéer og ønsker. Til slut fik brugerne mulighed for at præsentere deres tanker for hinanden. De ønsker der blev beskrevet var blandt andre: flow, fly outs, fart, jump box og quarter pipes. Alle brugernes idéer og ønsker bliver taget med i den videre proces af designet af Tårnbys nye skatepark.

Tårnby Kommune takker alle fremmødte for deres bidrag.

 

×

Cookie info