Tårnby skal arbejde mere aktivt med FN’s verdensmål

Verdensmaal

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det skal være mere synligt, hvordan kommunen arbejder med verdensmålene. Derudover skal målene indarbejdes i servicemålene, der hvor det er relevant.

14.03.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

FN har sat 17 mål og 169 delmål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden.

Målene tager udgangspunkt i de store udfordringer verden står med, og de 17 mål sætter en fælles global retning for, at verden i 2030 gerne skulle være i en bedre og mere bæredygtig balance.

I dag arbejdes der allerede med flere verdensmål i kommunalt regi. Det drejer sig blandt andet om bæredygtighed, biodiversitet, sundhed, trivsel, uddannelse, ansvarligt forbrug, klimaindsatser og ligestilling.

Med beslutningen i kommunalbestyrelsen skal det nu i højere grad gøres synligt, hvordan og hvorfor Tårnby Kommune arbejder med målene.

Derudover skal verdensmålene tænkes ind i de servicemål, som de politiske udvalg laver i forbindelse med budgetarbejdet. Allerede i forbindelse med det igangværende budgetarbejde for 2020 arbejdes der konkret med verdensmålene.

Der sker i udvalgene en løbende prioritering af mange indsatser, og i den forbindelse skal målene tænkes ind, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Verdensmaal Custom1

Punkt 11 i verdensmålene handler specifikt om, at byer og lokalsamfund skal være mere bæredygtige. Og selv om Tårnby Kommune allerede er godt med, så er der altid plads til forbedringer og et øget fokus over hele linjen, lyder det fra borgmester Allan S. Andersen, og han uddyber:

"Det giver utrolig god mening, at vi som kommune - der jo er den myndighed der er tættest på borgerne - prioriterer verdensmålene. Vi skal tilpasse dem i en lokal sammenhæng, hvor det giver mening. Vi har alle et ansvar for, at vores verden kan blive et bedre sted, og vi skal også i Tårnby bidrage til, at vi går i en mere ansvarlig retning i forhold til verdens mange udfordringer.

Jeg mener, at vi i endnu højere grad strategisk skal arbejde med verdensmålene, men vi skal også hele tiden som kommune være i åben dialog med borgerne, virksomhederne og andre myndigheder om vigtigheden af disse prioriteringer. Det er derudover vigtigt, at vi i Tårnby Kommune fremadrettet ser på mulighederne for at arbejde med de verdensmål, som vi ikke allerede beskæftiger os med". 

×

Cookie info