Valg til Folketinget den 5. juni 2019

Tilforordnede med valgkort og afstemningsliste

Der er udskrevet valg til Folketinget til afholdelse Grundlovsdag den 5. juni.

14.05.2019

Cirka en uge før valget og senest den 31. maj 2019 modtages valgkortet med posten, og det bedes medbragt ved afstemningen.

Afstemningen foregår fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

Afstemningsstedet fremgår af valgkortet.

 Valgret til folketingsvalg har enhver, som på valgdagen

  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark
  • ikke er umyndig 

Brevstemme

Du kan fra onsdag den 15. maj til lørdag den 1. juni brevstemme i alle kommuner i hele landet.

Når du brevstemmer skal du huske gyldig legitimation, fx kørekort, pas eller sundhedskort.

I Tårnby Kommune kan du brevstemme i Servicecentret på Rådhuset, på Hovedbiblioteket og på Vestamager Bibliotek i de normale åbningstider.

Der vil ekstraordinært være mulighed for at brevstemme i Servicecentret fra den 27. maj til den 29. maj 2019 frem til kl. 18.00 alle tre dage.

På Hovedbiblioteket er der i øvrigt handicapvenlig adgang samt et handicapvenligt afstemningsrum med særlige hjælpemidler. 

Afstemning i eget hjem

Vælgere, der pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet, har mulighed for at søge om at brevstemme i eget hjem.

Der kan ansøges fra den 8. maj 2019.

Ansøgningsskema udleveres af Servicecentret på Rådhuset, det kan også rekvireres ved henvendelse på tlf. 32 47 11 86 eller via hjemmeplejen.

Skemaet kan evt. afleveres i brevkassen ved Rådhuset.

Hvis ansøgningen godkendes, vil to stemmemodtagere aflægge besøg i hjemmet og vejlede ved stemmeafgivningen efter fastsatte regler.

Vælgeren vil modtage et brev eller blive kontaktet telefonisk om dato og det omtrentlige tidspunkt for afstemning i hjemmet.

Der gøres opmærksom på, at vælgere, der på valgdagen er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan indfinde sig i selve stemmelokalet, har adgang til at stemme uden for stemmelokalet. Sådanne vælgere er derfor i almindelighed ikke berettiget til at afgive stemme i hjemmet.

Afstemningsmulighed for handicappede 

Hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed gerne vil stemme på et andet afstemningssted end der, hvor du plejer, har du mulighed for at ansøge om dette.

På Skottegårdsskolen, afstemningssted Kastrup, er der særligt velindrettede forhold for handicappede.

Anmodning om overflytning til andet valgsted kan ske frem til den 28. maj 2019 kl. 12.00 ved henvendelse hos Servicecentret på Rådhuset, hvor ansøgningsskemaet udleveres. Skemaet kan også sendes med posten ved henvendelse på telefon 32 47 11 23 eller 32 47 11 18.

Ansøgningsskema vedr. overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen vil også kunne udleveres på de to biblioteker.

Flytning i perioden op til valget 

Hvis du er flyttet, har anmeldt flytning, og kommunen har modtaget din flytteanmodning senest 21. maj 2019, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til din nye adresse.

Sker flytningen efterfølgende, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til den adresse, som du er fraflyttet.

 

 

Kommunalbestyrelsen

×

Cookie info