Tårnby fortsætter som Klimakommune

Klimakommune3

Tårnby arbejder ambitiøst med klimaområdet og nedbringelsen af CO2 udledningen. Forleden blev aftalen om at være Klimakommune forlænget

10.05.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Siden 2009 har Tårnby Kommune været Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening.

Kommunen har dermed forpligtet sig til at reducere den årlige CO2 udledning med minimum 2 procent om året.

Den nye aftale gælder for resten af budgetperioden 2019-2020 med henblik på derefter at indgå en aftale om blive Klimakommune Plus fra 2020, som en overbygning til Klimakommuneaftalen.

I Klimakommune Plus samarbejdet er der et meget konkret fokus på en kommunal indsats for at fremme energirenovering i private boliger, hos boligselskaber og virksomheder i form af konkret oplysning og rådgivning samt klimatilpasningsløsninger i byen -

f.eks. grønne områder med regnvandsnedsivningsarealer og -bassiner, vejbede, grønne tage og vægge.

Klimakommune1
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding mødte op på Tårnby Rådhus med en dugfrisk aftale til underskrivelse af borgmesteren og hende selv. Efterfølgende blev der udvekslet visioner for den grønne omstilling.

Borgmester Allan S. Andersen siger:       

"I Tårnby har vi en klar vision om at nedbringe vores CO2 udledning og i det hele taget arbejde målrettet med klima- og miljøområdet. Vi har mange bygninger, og vi har mulighed for at gøre en reel forskel med de mange forskellige initiativer, vi har sat i søen. Jeg håber meget, at vi også snart kan kalde os Klimakommune Plus. I øvrigt arbejder vi jo strategisk og målrettet med klima- og miljøområdet på flere fronter. Vi har stort fokus på FN's 17 verdensmål i forskellige sammenhænge, og som bekendt er klimaindsatsen blandt de 17 mål".

×

Cookie info