Ny aftale betyder færre timer på skolebænken

Skolebørn

Folkeskoleeleverne i Tårnby Kommune kan i det kommende skoleår se frem til kortere skoledage.

23.05.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen står bag den nye politiske aftale, der betyder, at eleverne i 0.-3. klasse får tre lektioner færre hver uge, mens skolerne også får mulighed for at forkorte skoleugen med to timer for eleverne i 4.-9. klasse. Partierne mener det er vigtigt at bruge muligheden for kortere skoledage både i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Ændringerne er resultatet af den justering af folkeskolereformen, som folkeskoleforligskredsen indgik en aftale om i januar 2019, og som Folketinget med en lovændring vedtog de endelige rammer for den 2. maj 2019, og hvor ændringerne vedrørende den forkortede skoledag træder i kraft pr. 1. august 2019

Som en del af aftalen er partierne blevet enige om at skære to timer og et kvarter af skoleugen for eleverne i indskolingen - altså på klassetrinene 0.-3. klasse. Det svarer til tre lektioner. Samtidig kan skolerne søge om at forkorte skoleugen for eleverne i 4.-9. klasse, da aftalen giver mulighed for at omlægge op til to timer af den understøttende undervisning til timer med flere voksne i klassen eller andre understøttende tiltag.

Den kortere skoledag betyder også at åbningstiden i SFO'er og klubber justeres, så den passer med elevernes nye, kortere skoledag. Dette arbejde vil foregår ude på den enkelte skole og SFO.

Siden skolereformen trådte i kraft i 2014 har netop skoledagens længde været genstand for stor diskussion, og en del forældre og elever har udtrykt utilfredshed over de lange dage. Et færre antal timer i skolen vil nu imødekomme denne kritik og kan give børn og unge et større overskud og bedre mulighed for at bruge tid og energi på aktiviteter i fritiden og give et kvalitetsløft til undervisningen.

I Tårnby Kommune har skolernes ledelser fulgt aftalen gennem den politiske proces og er klar til at tage hensyn til det i planlægningen af det kommende skoleår.

Skoleledelserne er enige i, at tiden i indskolingen skal følge det nye minimumstimetal, og derudover vil skolerne indhente udtalelser fra skolebestyrelserne om at nedsætte skoledagens længde for mellemtrin og udskoling.

Baggrunden for den kortere skoledag skyldes en national justering af folkeskolereformen, og i Tårnby Kommune står alle partier i kommunalbestyrelsen samlet bag aftalen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Det er meget glædeligt, at alle partier kunne samles om aftalen, som betyder færre timer samtidig med et kvalitetsløft af den understøttende undervisning ved hjælp af flere lærere og pædagoger i undervisningen. Hensigten er at tilpasse folkeskolen og justere reformen der, hvor det er nødvendigt for at skabe en endnu bedre folkeskole med optimale rammer for både den gode undervisning og det gode børneliv".

Yderligere oplysninger hos:

Allan S. Andersen (A)
Tlf: 20 24 16 75 
Paw Karslund (O)
Tlf: 61 16 50 96
Ingelise Andersen (B)
Tlf: 27 99 56 01  
 Liv Gam (løsgænger)
 Tlf: 40 54 89 25
Carsten Fuhr (C)
Tlf: 40 68 39 47 
Dorthe Hecht (Ø)
Tlf: 20 96 90 96
Winnie Sørensen (F)
Tlf: 28 57 06 60
 Dennis Wollesen Clausen (V)
Tlf: 25 41 66 43
×

Cookie info