Renovering af vejbelysning

Vejbelysning

Vejbelysningen på Oliefabriksvej og Munkebjergvej bliver renovereret i perioden frem til 1. november

28.06.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Belysningsmaster på den østlige fortov af Munkebjergvej er afmærket med en rund cirkel. 

Belysningsmaster på det vestlige fortov på Oliefabriksvej vil blive afmærket i august 2019.

Læs mere her

×

Cookie info