Åbning af Tårnby MultiCenter – DSI

Borgmester Allan S. Andersen holder tale ved åbning af Tårnby MultiCenter- DSI.

Festlig fejring i forbindelse med den officielle åbning af heldagsinstitutionen på Brønderslev Alle.

27.06.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Heldagsinstitutionen, Medvind og Heltidsklassen har gennem mange år hver især og sammen ligget på forskellige fysiske matrikler i Tårnby Kommune, og har givet mange børn og unge gode oplevelser i deres skoleforløb. 

Nu er de samlet på Tårnby MultiCenter - DSI på Brønderslev Alle.

Det blev markeret om eftermiddagen den 21. juni.

Skolen dækker forløb fra 0.-9. klasse - og det nu i helt nyistandsatte lokaler.

Lokalerne er fysisk er indrettet til at varetage og rumme de behov og funktioner, man i dag stiller til en moderne dagbehandlingsskole.

Der er dejlige store lyse gruppe- og fælleslokaler, hvor undervisning og læring kan foregå på nye måder og gå hånd i hånd med samvær, fællesskab og muligheden for at trække sig, når der er brug for det.

De er også en stor idrætssal til masser af leg og bevægelse, dejlige udearealer og værksted, et stort køkken til såvel at lave mad til hinanden i det daglige som til at være sammen og skabe nye traditioner.

Borgmester Allan S. Andersen holdt åbningstalen, og han sagde bl.a.:

"Som jeg har hørt det, mødes eleverne allerede på tværs - særligt i den store idrætssal, hvor de har lege og aktiviteter sammen. Der er skabt nye rammer for at skabe trivsel, glæde og læring samtidig med, at der tages udgangspunkt i det enkelte barn og unges behov og muligheder for udvikling.

I Tårnby vil vi give børn og unge de bedst mulige opvækstvilkår og så vidt muligt støtte og hjælpe i nærmiljøet. Det gør det muligt at arbejde tæt sammen med forældrene, som altid er grundstenen og medskabende af børnenes og de unges liv og velfærd, så vi sikrer en helhedsorienteret, sammenhængende og tværgående indsats."

På Tårnby MultiCenter - DSI vil man arbejde med inddragelse af psykologer, sagsbehandlere, UU- vejledere og have fokus på samarbejdet med almenområdet og det øvrige specialområde, så der bliver skabt en velkoordineret stærk indsats.  

Åbning af Tårnby MultiCenter - DSI.
Gæsterne hygger sig ved åbningen af Tårnby MultiCenter - DSI. 

×

Cookie info