Tårnby har fået en borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Tårnby Kommune har oprettet en helt ny borgerrådgiverfunktion pr. 1. januar 2019. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

08.01.2019

Borgerrådgiverens hovedrolle er først og fremmest at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen i konkrete sager.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at

 • vise dig den rette vej til en ansat eller afdeling i kommunen
 • at forstå breve eller afgørelser fra kommunen
 • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
 • vejlede om klagemuligheder og hjælpe med at formulere en klage over en kommunal afgørelse
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling og klager over den praktiske opgaveløsning
 • skabe eller genskabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunens afdelinger
 • hjælpe med at forberede en samtale som du er utryg ved og eventuelt henvise dig til en bisidder
 • hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en samtale med kommunens afdelinger
 • tage i mod og videregive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og service over for borgerne kan forbedres

 Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at

 • træffe afgørelser eller ændre afgørelser
 • behandle klager over forhold, der er eller kan indbringes for andre klageinstanser, fx Ankestyrelsen
 • behandle sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
 • behandle klager over ansættelsesforhold eller privatretlige forhold
 • behandle klager over politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen

Borgerrådgiveren vil i sit arbejde søge at fremme en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningerne og kan i den sammenhæng medvirke som mediator. Borgerrådgiveren er uvildig og kan derfor ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant. 

Borgerrådgiveren kan ikke behandle sager, der er mere end 1 år gamle, med mindre der klages over aktuelle, konkrete forhold i sagen som er foregået indenfor de seneste 12 måneder.Cathia

Kontakt

Ring til Borgerrådgiver Cathia M. Mundeling på 32 47 11 90 alle hverdage 9.00-14.00. Hvis du ikke kan komme igennem på telefonen, så læg en besked og jeg vender tilbage til dig snarest muligt.

Du kan også - efter forudgående aftale - møde mig på Rådhuset, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup i Rådhusets åbningstid.

Mail via e-Boks eller borger.dk til Tårnby Kommune, Borgerrådgiveren.

×

Cookie info