Borgmesterens nytårshilsen ved årsskiftet 2018/2019

Borgmester Allan S. Andersen.

Nok engang er det blevet tid til at byde et nyt år velkommen.

01.01.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Nu hvor jeg ser tilbage på året, så ser jeg tilbage på et spændende og indholdsrigt 2018.

Det har været det første år i kommunalbestyrelsens valgperiode, og jeg vil gerne takke for det gode samarbejde. Vi formåede at stå samlet om vores budget for 2019 - også det vil jeg gerne kvittere for.

2018 har været mit første år som borgmester. Det har været et travlt og et lærerigt år. Vi har allerede fået søsat en række nye initiativer, som vi skal følge op på i de kommende år.

Arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse har fyldt meget - og det er helt bevidst. Det er mærkesager for mig, at Tårnby Kommune skal udvikle sig i retning af mere gennemsigtighed og inddragelse af borgerne.

Kommunens administration skal nu i enhver sammenhæng tænke ind, hvordan vi bedst muligt får borgernes holdninger og meninger frem på bordet, inden vi politikere træffer de endelige beslutninger.

Der er mange gode grunde til at bo i Tårnby - det er vi mange, der ved. Og heldigvis flytter der hele tiden nye borgere til, så vi bliver flere og flere indbyggere.

Vi har en varieret boligmasse, og vi har rigtig mange arbejdspladser - ja faktisk en del flere end antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder.

Endnu en årsag til at det er godt at bo her er, at selv om vi er tæt placeret på storbyen, så har vi smuk og enestående natur lige i nærheden.

Det er ikke bare noget vi selv mener, nej det har vi faktisk i november fået miljøministerens ord for. Kalvebod Fælled er nemlig blevet optaget i landets nye naturkanon. Kanonen har udpeget en række unikke naturperler, som har særlig værdi og giver muligheder for særlige oplevelser.

Kalvebod Fælled er en del af Naturpark Amager, og plante- og dyrelivet er af en helt speciel karakter. Der er en ro og en række naturoplevelser, som de fleste af os kender - men det betyder alligevel noget at få den anerkendelse, vi nu har fået.

Jeg har i året der er gået haft fornøjelsen af at være ude at besøge vores mange institutioner. Dem er der omkring 100 af. Det har været lærerigt og spændende at tale med brugere, borgere, medarbejdere og ledere. Jeg har fået mange gode input med hjem til det videre politiske arbejde.

Som borgmester sætter jeg stor pris den indsats, som personalet rundt omkring i alle afkroge af kommunen leverer hver eneste dag.

2019 er året hvor vi i Tårnby kan byde velkommen til en borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren vil blandt andet kunne hjælpe med at forstå baggrunden for trufne afgørelser. Borgerrådgiveren vil også kunne give information og rådgivning om, hvordan man eventuelt klager over afgørelser, og hvem der kan behandle klager.

I det nye år skal vi i gang med at arbejde med en ny erhvervspolitik i kommunen. Vi har et godt miljø for erhvervsliv og iværksættere i Tårnby - og vi tilbyder nu også hjælp og sparring til nye iværksættere. Med erhvervspolitikken får vi konkretiseret og struktureret vores fremtidige vision for erhvervsudviklingen og samarbejdet med erhvervslivet - det ser jeg frem til.

Jeg ser med fortrøstning frem til opgaverne i det nye år. Vi har fortsat en solid og sund økonomi. Vi har naturligvis også vores udfordringer, men vi tilbyder fortsat borgerne en service og en udvikling, der misundes andre steder. Samtidig med det, så vil vi i 2019 stadig have den fjerde laveste kommunale personskat i landet.

Vi skal i 2019 arbejde videre med flere byudviklingsprojekter. Der er mange ting på tegnebrættet - og det er ikke alt der bliver til noget på én gang. Men vi arbejder målrettet på, at vi udbygger hvor vi kan, og at vi fortsat kan være en attraktiv bosætningskommune.

Tårnby er en velkonsolideret, stærk og populær kommune - også blandt tilflyttere. Det skal vi holde fast i.

Jeg ser i det nye år frem til samarbejdet med kommunalbestyrelsen. Vi skal sammen sikre, at Tårnbys positive udvikling kan fortsætte.

Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår.

Allan S. Andersen  
Borgmester

×

Cookie info