Kommunalbestyrelsen har godkendt Borgerrådgiverens vedtægter.

Borgerrådgiver

På møde tirsdag den 29. januar 2019 besluttede en enig kommunalbestyrelse, at godkende Borgerrådgiverens vedtægter.

04.02.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiverens vedtægter er de retningslinjer, som Borgerådgiveren arbejder under, herunder de nærmere fastsatte rammer for borgerrådgiverfunktionen. Rammerne beskriver de generelle forhold og regler, herunder organisering, kompetencer, opgaver, samarbejde med forvaltningerne samt proces- og tidsfrister m.v. Du kan læse mere om borgerrådgiverens opgaver under "Om kommunen"

×

Cookie info