Cirka 70 deltog i borgerinformationsmødet om nye ungdomsboliger

Ungdomboliger ved Tårnby Stadion

Mens der er en forhøring i gang om planerne for ungdomsboliger ved Tårnby Stadion blev der den 31. januar afholdt borgerinformationsmøde om emnet.

01.02.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Omkring 70 debatlystne og engagerede borgere lagde vejen forbi Amager Hallen mellem kl. 19 og kl. 21.

På mødet var der en livlig debat, og mange forskellige meninger om projektet kom frem.

Nogle så frem til nye boliger, andre var bekymrede for beplantningen i området, andre igen fokuserede på mulige støjgener.

Hoering1

 

Borgmester Allan S. Andersen bød velkommen, og han lagde vægt på, at inddragelse af borgerne i byggeprojekter er en del af den åbenheds- og inddragelsesstrategi, som er vedtaget.

Ideen om at bygge ca. 48 ungdomsboliger ved Tårnby Stadion blev visualiseret af Tårnbyhuse, som er den almene boligorganisation der konkret har arbejdet med planerne i samarbede med DOMUS arkitekterne, som også holdt oplæg om boligerne og deres indretning mv.

DOMUS arkitekterne har med stor succes opført ungdomsboliger ved et lignende stadion i Slagelse, så ideen her er faktisk ikke ny.

I forbindelse med efterårets borgermøder om en fremtidig kommuneplan kom det frem, at der var et stort ønske om flere ungdomsboliger i Tårnby.

Hvis der er politisk opbakning til at gå videre med boligerne ved Tårnby Stadion vil det være nødvendigt med en ny lokalplan for området og en ændring af kommuneplanen, som i øjeblikket ikke omhandler boliger i området. Planforslagene vil herefter komme ud i en egentlig traditionel 8 ugers høringsperiode, inden en endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Hoering2

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Jeg oplevede nogle engagerede og spørgelystne borgere - og ikke mindst naboer. Det er klart, at der er mange forskellige holdninger til et sådant byggeri - det er helt naturligt. Jeg vil også bare gerne gøre opmærksom på, at vi er en nærmest fuldt udbygget kommune, så det er ikke en helt nem opgave at finde egnede arealer. Når det er sagt, så tegner der sig nogle fantastiske muligheder ved Tårnby Stadion, og vi har jo i den grad brug for boliger til vores unge mennesker lokalt i vores kommune".

×

Cookie info