Tidlig literacy i Tårnby Kirke med 2. klasserne fra Nordregårdsskolen

Early Litteracy Topbilled

Oplev - tal - lyt - læs og skriv en beretning med lærere og klassekammerater

20.12.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

På Nordregårdsskolen har 2. klasserne været på besøg i Tårnby Kirke. Her tilegnede de sig en stor viden om kirkens udseende og funktion. Den fælles konkrete oplevelse gav eleverne mulighed for at udvikle deres sprog og viden i et sjovt fagligt fællesskab. I forløbet blev der bygget bro fra elevernes hverdagssprog til et fagligt sprog ved, at eleverne talte, læste og skrev om en konkret og sanselig oplevelse. Sidst, men ikke mindst byggede de deres egen kirke.

Inden besøget havde lærerne skabt forforståelse hos eleverne ved at se en film om kirken. Under selve besøget blev der sat ord på den kirkelige verden, og der blevet taget fotos til elevernes arbejde med det nye ordforråd. På skolen var der efterfølgende fælles opsamling af turen. Eleverne skrev fagord til fotografierne, og plancherne blev hængt op på gangen, så ord og fotos var synlige gennem forløbet. Turen blev gennem samtale og aktiviteter organiseret i kronologisk orden. Eleverne var nu i fællesskab i stand til at skrive en beretning, hvor hændelser kommer i den rigtige rækkefølge og med relevante fagord og tidsangivelser. De er med andre ord godt på vej til at få indsigt og forståelse for den berettende teksttype. 

Early Litteracy 2

Lærer Kristina Andersen fortæller, at eleverne har været meget begejstrede, ivrige og arbejdsomme i dette forløb. Og hun forsætter: " Eleverne har tilegnet sig stort fagligt ordforråd. De kan huske ord som juleprædiken, salme, prædikestol. De har også hæftet sig ved, at evangelisterne har hver deres symbol, samt at guld symboliserer ægthed. Og de kender farver og former på kirker. Det er et højt fagligt niveau i kristendomsfaget. Jeg blev også ret imponeret, da vi senere på året skulle lave en julehistorie, og eleverne selv foreslog at bruge tidsangivelser som: endvidere, bagefter og derefter."

×

Cookie info