7 ud af 10 forældre er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole

SFO skolebørn. Foto: Colourbox

Tårnby Kommune har for første gang undersøgt forældrenes tilfredshed med deres børns skole, SFO eller klubtilbud for 4.- 6. klasse.

13.12.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Undersøgelsen fandt sted i oktober 2019 og blev gennemført blandt forældre til børn på kommunens otte folkeskoler. 2.842 forældre har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 58,6 pct. 70 pct. af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole.

Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for at udfordre børnene fagligt, børnenes faglige udbytte og pædagogernes deltagelse i skoledagen. Der er laveste tilfredshed med skolens fysiske rammer, personalets arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns behov og indsatsen mod mobning.

For SFO er 81 pct. af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med deres barns SFO, mens det på klubområdet er 68 pct.

Borgmester Allan S. Andersen siger om undersøgelsen:

"I Tårnby Kommune prioriterer vi skoleområdet meget højt - også økonomisk set pr. elev. Vi ser forældrene som en vigtig del af samarbejdet omkring børnenes læring og trivsel.  Derfor er vi også rigtig glade for, at mange forældre har valgt at deltage i undersøgelsen. Det er glædeligt at se, at de fleste forældre er godt tilfredse med de tilbud, vi har på vores skoler, SFO'er og klubber. Det synes jeg godt, vi og vores ansatte på skole, SFO og klub kan være stolte af. De ansatte gør hver dag en kæmpe forskel og indsats - de har en stor del af æren for de gode resultater".

Det er kommunens klare ambition at have en høj tilfredshed med skoler, SFO'er og klubber. I den kommende tid vil der derfor blive arbejdet målrettet med at udarbejde lokale handleplaner, der fokuserer på de områder, som kræver en særlig opmærksomhed det enkelte sted".

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen er offentliggjort i en kommenteret kommunerapport samt en hovedrapport med et samlet resultat.

For hver skole bliver der også lavet en skolerapport. Resultaterne for de enkelte skoler kan ses på skolens hjemmeside - i den lokale skolerapport findes også resultaterne for den SFO og klub, som skolens børn går på. 

I forhold til resultaterne omkring de fysiske rammer, kan det nævnes, at der over de næste fire år bruges 91,4 mio. kr. på fortsættelse af skolerenoveringer og moderniseringer.

Rapporterne kan læses her.

×

Cookie info