Ny Gåbusordning for de mindre klasser på Løjtegårdsskolen fra 2. september 2019

Plan Over Gaa Rute Til Gaa Bussen

Gåbus er en ordning, hvor elever i de ældste klasser på skift følger en gruppe skolebørn til skole hver morgen. Tilbuddet skal sammenlignes med en almindelig skolebus, der følger en fast køreplan. Transporten sker dog til fods i nærmiljøet. Projektet har det overordnede formål, at færre børn køres til skole i bil. Det opnås ved, at skolebørnene tilbydes en sikker, sund og social start på dagen.

22.08.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Løjtegårdsskolen udarbejdet 4 gåbusruter i prioriteret rækkefølge. Gåbus ordningen gælder kun transport til skolen om morgenen, der sker ikke ændringer om eftermiddagen.

I første omgang vil der blive etableret 2 gåbuslinjer: Rød og Blå rute, som starter hhv. ud for Arkturus Alle nr. 2 og Gemmas Alle nr. 1 ved krydset ved Amager Landevej. Der er 7 stop i alt inkl. sidste stoppested i skolegården. Stoppestederne vil blive markeret med stoppestedsskilte ligesom ved rigtige buslinjer:

Gå bus skilt

Det er planen at etablere de sidste 2 ruter, såfremt det lykkes at finde chauffører og at der er nok elever, der melder sig til ordningen.

Løjtegårdsskolen sørger for rekruttering af chauffører og formidling af gåbus til forældrene, herunder omkring tilmelding til ordningen. Dansk Skoleidræt vil sørge for at uddanne chaufførerne og holde et kursus for de ansvarlige fra skolen.

Teknisk Forvaltning håber på, at eleverne og forældrene får glæde af ordningen, og at det bliver en succes.

 

×

Cookie info