Ny aftale skal skaffe tag over hovedet til Tårnbys hjemløse

Hjemløs på bænk

Økonomiudvalget har netop godkendt oplægget til en aftale med de lokale boligselskaber om at skaffe 40 boliger til de mest udsatte hjemløse i Tårnby.

16.08.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Før sommerferien afholdt borgmester Allan S. Andersen et møde med alle kommunens almene boligselskaber for at drøfte hjemløsestrategien, herunder hvordan boligselskaberne kan være med til at hjælpe med at løse den store udfordring med mangel på boliger til lokale, hjemløse borgere.

Der var velvillighed fra boligselskaberne om at bidrage til at løse denne store samfundsudfordring.

Der var en fælles forståelse for, at 40 boliger skal frigives af boligselskaberne til disse udfordrede borgere, hvor en bolig er første skridt i forhold til en række sociale indsatser, som der ofte er behov for.

De 40 boliger bliver fordelt forholdsmæssigt efter boligselskabernes størrelse - altså i forhold til antallet af boliger, som de råder over i Tårnby Kommune.

Aftalen kommer i naturlig forlængelse af arbejdet med Tårnby Kommunes hjemløsestrategi, som blev vedtaget i starten af året.

Strategiens målsætninger handler om at bruge kendt viden på området til at løse de hjemløses problemer. En bolig vil ofte være en forudsætning for at kunne sætte ind med de rigtige indsatser over for blandt andet problemer af psykisk karakter, misbrug eller manglende sociale relationer.

Som led i indsatsen på området vil der fremover være en hjemløsekoordinator, en boligsocial medarbejder og også en aktivitetsmedarbejder i Tårnby, som bl.a. skal varetage opgaverne i Aktivitetscentret, hvor der vil være pædagogisk støtte og råd til hjemløse.

Aftalen om de 40 boliger til hjemløse skal nu endelig godkendes i de enkelte boligselskabers organisationsbestyrelser.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Vi har desværre oplevet en stigning i antallet af hjemløse både på landsplan og i Tårnby i de senere år. Det er en udfordring, vi skal gøre noget ved - og det gør vi nu sammen med boligselskaberne. Der skal lyde en stor tak til boligselskaberne for at bidrage og for udvise et særligt og akut socialt ansvar over for en gruppe borgere, som ofte har en række problemer, hvor det at de får en permanent bolig kan være første skridt i retning af et helt andet og bedre liv".

×

Cookie info