Lukning af Kongelundsvej

Kortudsnit fra hjørnet af Friislandsvej og Kongelundsvej

Lukning af den sydlige del af Kongelundsvej på grund af anlægsarbejde

29.08.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Tårnby Kommune har besluttet, at der skal anlægges et dige, som skal beskytte Tårnby mod fremtidige oversvømmelser. I den forbindelse skal Kongelundsvejen føres over diget. Denne del af arbejdet er igangsat mandag den 12. aug. 2019 og forventes færdig i nov. 2019.

Anlægsarbejdet medfører lukning af Kongelundsvej fra indkørslen til Kongelundsvej 648 A syd for Frieslandsvej til Kongelundsvej 609/658 nord for Kongelunden. Lukningen gælder for alle trafikanter incl. cyklister og gående. Det er forbundet med største fare at begive sig ind i arbejdsområdet. Arbejdsområdet er afspærret med hegn og forbudstavler.

Westlands Allé er lukket permanent ved den tidligere udmunding i Kongelundsvej.

Der skiltes med omkørsel via Nøragersmindevej/Tømmerupvej/Kalvebodvej for gennemkørende trafik.

×

Cookie info