Kompetencedag for lærere, pædagoger og ledere på Tårnbys skoler

Helle Rabøl holder foredrag for alle lærere i Tårnby.

Fredagen inden, eleverne vendte tilbage fra sommerferie, samledes 570 lærere, pædagoger og ledere fra Tårnbys skoler på Skottegårdsskolen til en fælles kompetencedag.

14.08.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Målet med dagen var at klæde skolens pædagogiske personale endnu bedre på til at skabe trivsel og deltagelsesmuligheder for alle børn. Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen udfoldede begrebet "Fællesskabende didaktikker", som handler om, hvordan inddragende og engagerende undervisning også kan medvirke til forebyggelse af mobning og mistrivsel hos børn og unge. Fællesskabende didaktikker binder skolens faglige og sociale liv sammen.

Efter frokost kunne lærere og pædagoger vælge mellem tyve forskellige workshops, der fra forskellige vinkler belyste skolens arbejde med at skabe trivsel for alle børn. For blot at nævne nogle få: "Digital dannelse og klassefællesskaber", "Dysleksi og engelskundervisning" og "Konflikthåndtering med afsæt i hjernens spilleregler".

Dagen, som var arrangeret i samarbejde mellem Rådgivning og Forebyggelse (RoF) og skoleafdelingen, er et af flere tiltag, som skal være med til at styrke arbejdet med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle Tårnbys børn og unge har mulighed for at være med. Der planlægges en lignende dag i november for det pædagogiske personale i SFO og klub.

×

Cookie info