FGU Hovedstaden er klar til at modtage det første hold elever

Unge I Uddannelse

Mandag d. 12. august er der skolestart på den helt nye uddannelse FGU (Forberedende Grunduddannelse).

09.08.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Hovedstadens FGU er Danmarks største og oplever en meget stor søgning med over 800 elever til skolestart. Rektor Lone Hansen håber, at uddannelsen vil leve op til elevernes forventninger og behov.  

Den forberedende Grunduddannelse, FGU, er Danmarks nye uddannelse målrettet unge, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job. FGU erstatter blandt andet Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), produktionsskoler og VUC. Uddannelsen tilbyder eleverne mange forskellige uddannelsesmuligheder, og de er tilpasset de unges behov og interesser.

På mandag d. 12. august tager eleverne hul på skoleåret på Hovedstadens FGU, som har oplevet en meget stor søgning med et optag på ca. 830 elever, som er fordelt på syv forskellige adresser i fire af hovedstadens kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og  Dragør.                                       

Emilia Godske, 19 år, er en af de unge, der har valgt at søge ind på FGU Hovedstaden, hun gik sidste år på den kombinerede ungdomsuddannelse.  

"Det er et vildt fedt tilbud, det skiller sig ud. Her kan jeg bruge hænderne. På produktionsskolen oplevede jeg, at nye oplevelser, lærte mig, at jeg har talenter, jeg ikke vidste jeg havde. . Jeg har opdaget, at jeg er god til at holde oplæg, at arrangere events, fundraising og aktivistarbejde." Jeg regner med, at FGU kan udvikle mig endnu mere."

Emilia Godske forventer også, at undervisningen på FGU vil give inspiration til at finde ud af, hvad hun vil arbejde med fremover.

Lone Hansen, rektor for FGU Hovedstaden, glæder sig til at byde eleverne velkommen:

"Som landets største uddannelsessted har vi et stort ansvar for at skabe en velfungerende FGU, som på den bedste måde kan ruste eleverne til at blive klar til en ungdomsuddannelse eller et job. Vores opgave er at give de unge den nødvendige støtte til at udvikle sig både socialt, personligt og fagligt, så de bliver klar til at rykke videre i uddannelse eller job. Det er helt afgørende, at FGU Hovedstaden er en uddannelse, som både de unge kommunerne, andre uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet tror på og har tillid til."

Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, siger:

"FGU har en af de væsentligste opgaver i hele uddannelsessektoren, nemlig at sikre, at endnu flere unge, bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse. Med FGU får de unge den rette hjælp, støtte og undervisning, der kan give dem de bedste kort på hånden til at komme videre i livet." 

Simon Aggesen, borgmester på Frederiksberg siger:

"Uddannelse er afgørende for unge og deres fremtid og muligheder for et godt liv. Derfor glæder jeg  mig over dette tilbud, der går på tværs af fire kommuner og sikrer en mangfoldighed af muligheder. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unge og hjælper ham eller hende med at blive klar til at tage en uddannelse, så jeg tror og håber, FGU kommer til at gøre en stor og positiv forskel for rigtigt mange unge mennesker."

Eik Dahl Bistrup, borgmester i Dragør Kommune siger:

"Alle unge bør have lige muligheder for at få en uddannelse, og for de unge, som ikke er parate til at tage en almindelig ungdomsuddannelse, er FGU'en et virkelig godt tilbud, som jeg har set frem til at følge. Ikke mindst på de unge menneskers vegne er jeg glad for at høre, at så mange unge har søgt til start på FGU-forløbet i år."

Allan S. Andersen, borgmester i Tårnby siger:

"Vi kan med FGU nu give en gruppe unge mennesker en retning og nogle nye muligheder, som de ikke har haft i de eksisterende uddannelsesrammer. Færre vil falde igennem i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet, hvis den rigtige støtte og undervisning er tilgængelig - derfor er FGU et nødvendigt og vigtigt tilbud. Placeringerne af FGU i hovedstaden er også landet rigtig godt, og jeg er som borgmester selvfølgelig glad for, at FGU også får til huse her i Tårnby Kommune".

Fakta om FGU

  • FGU er et fleksibelt afklaringsforløb for unge under 25 år, der er færdige med folkeskolen, men ikke er klar til almindelige erhvervs- eller gymnasiale ungdomsuddannelser. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.
  • Der er ingen adgangskrav til FGU.
  • Målet med en FGU er at blive i stand til at tage en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.
  • FGU er en uddannelse på op til to år. Den består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses elevernes behov og interesser. 
×

Cookie info