Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019

Euvalg COLOURBOX37489726

I Danmark finder valg af 14 repræsentanter til Europa-Parlamentet sted søndag den 26. maj 2019

09.04.2019

Cirka en uge før valget og senest den 21. maj 2019 modtages valgkortet med posten, og det bedes medbragt ved afstemningen.

Afstemningen foregår fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

Afstemningsstedet fremgår af valgkortet.

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har

enhver, der på valgdagen

  • har valgret til Folketinget, eller
  • har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en

af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller

  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er

fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets

protokol (EU-diplomater), eller

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i

Danmark.

 

BREVSTEMME

Hvis du er forhindret i at møde op på valgstedet på selve valgdagen, kan du i stedet brevstemme.

I Tårnby Kommune kan der brevstemmes i Servicecentret på Rådhuset eller på et af kommunens to biblioteker inden for de normale åbningstider.

Du kan brevstemme til Europa-Parlamentsvalget fra søndag den 14. april 2019 (denne dag kan der dog kun brevstemmes på Hovedbiblioteket). Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.00 på bibliotekerne og kl. 17.30 i Servicecentret på Rådhuset.

Der vil ekstraordinært være mulighed for at brevstemme i Servicecentret fra den 20. maj 2019 til den 22. maj 2019 frem til kl. 18.00 alle tre dage.

Husk at medbringe gyldig legitimation - fx sundhedskort eller kørekort. Det er ikke nødvendigt at vente på at valgkortet kommer, hvis man ønsker at brevstemme.

På Hovedbiblioteket er der i øvrigt handicapvenlig adgang samt et handicapvenligt afstemningsrum med særlige hjælpemidler.

 

EU-BORGERE I DANMARK

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) og bor fast i Danmark, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget her i landet. Men det kræver, at du er optaget på valglisten. Du skal søge om at blive optaget på valglisten ved henvendelse til Servicecentret senest tirsdag den 23. april 2019.

Hvis du er flyttet til Danmark, har anmeldt flytning til din kommune, eller er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande i perioden fra den 15. april - 23. april 2019 er sidste ansøgningsfrist dog mandag den 29. april 2019.

 

AFSTEMNING I EGET HJEM

Vælgere, der pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet, har mulighed for at søge om at brevstemme i eget hjem. Der kan ansøges fra den 28. april 2019.

Ansøgningsskema udleveres af Servicecentret på Rådhuset, tlf. 3247 1186. eller via hjemmeplejen.

Skemaet kan evt. afleveres i brevkassen ved Rådhuset.

Hvis ansøgningen godkendes, vil to stemmemodtagere aflægge besøg i hjemmet og vejlede ved stemmeafgivningen efter fastsatte regler.

Vælgeren vil modtage et brev om dato og det omtrentlige tidspunkt for afstemning i hjemmet.

Der gøres opmærksom på, at vælgere, der på valgdagen er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan indfinde sig i selve stemmelokalet, har adgang til at stemme uden for stemmelokalet. Sådanne vælgere er derfor i almindelighed ikke berettiget til at afgive stemme i hjemmet.

 

AFSTEMNINGSMULIGHED FOR HANDICAPPEDE

 

Hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed gerne vil stemme på et andet afstemningssted end der, hvor du plejer, har du mulighed for at ansøge om dette.

På Skottegårdsskolen, afstemningssted Kastrup, er der særligt velindrettede forhold for handicappede.

Anmodning om overflytning til andet valgsted kan ske fra den 28. april 2019 til den 16. maj 2019 ved henvendelse hos Servicecentret på Rådhuset, hvor ansøgningsskemaet udleveres. Skemaet kan også sendes med posten ved henvendelse på telefon 32 47 11 23 eller 32 47 11 18.

Ansøgningsskema vedr. overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen vil også kunne udleveres på de to biblioteker.

 

FLYTNING I PERIODEN OP TIL VALGET

 

Hvis du er flyttet, har anmeldt flytning, og kommunen har modtaget din flytteanmodning senest fredag den 10. maj 2019 kl. 14.00, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til din nye adresse.

Sker flytningen efterfølgende, skal du stemme på det afstemningssted, der er knyttet til den adresse, som du er fraflyttet.

Kommunalbestyrelsen

 

×

Cookie info