Elevråd og politikere mødtes på Rådhuset

Elevraadogpolitikere

Repræsentanter fra alle skolernes elevråd mødtes med borgmesteren og medlemmer af Børne- og Skoleudvalget.

29.04.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Den 24. april var der besøg af elevrådsmedlemmer fra alle kommunens skoler på Rådhuset. De fik lejlighed til at fortælle om, hvad der i øjeblikket optager dem og deres kammerater på de enkelte skoler.

Mange temaer var på dagsordenen - blandt andet toiletter, inddragelse, it, idrætsfaciliteter, skoledagens længde og miljøtiltag.

De unge mennesker fik lejlighed til at diskutere sagerne med borgmester Allan S. Andersen og medlemmer af Børne- og Skoleudvalget - Paw Karslund, Dorthe Hecht og Jan Jakobsen.

Drøftelserne foregik i kommunalbestyrelsens mødesal. Seancen var en del af det demokratiarbejde, som foregår på alle skolerne.

Borgmester Allan S. Andersen lagde ud med at introducere elevrådsmedlemmerne for det lokalpolitiske arbejde i en kommune. Han fortalte bl.a., at både han og elevrådsmedlemmerne er valgt af andre, og at det både forpligter og giver nogle unikke muligheder for at få nye ideer og tiltag igennem.

Borgmesteren siger om mødet:

"Medlemmerne af elevrådene gør en kæmpe indsats for deres skoler, deres kammerater og deres egen fremtid. Jeg hørte mange spændende visioner og tanker fra de unge mennesker. Åbenhed og inddragelse er vigtigt - og det gælder også, når det drejer sig om skoleeleverne i vores kommune. Jeg havde en lærerig formiddag sammen med elevrådsmedlemmerne, og jeg er glad for at høre, at de havde det på samme måde".

×

Cookie info