Budget 2019 – borgmesterens tale til andenbehandlingen

Borgmester Allan S. Andersen

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 25. september 2018 blev budgettet for 2019 endeligt vedtaget.

26.09.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Ved vedtagelsen af budgettet for 2019 holdt borgmester Allan S. Andersen en tale, hvor han blandt andet kom ind på, at der bliver tilført flere ressourcer til ældreområdet og handicapområdet, og at kommunens samlede serviceramme udvides lidt.

Desuden nævnte han, at vi bruger noget af kassebeholdningen, men at skatteprocenten fastholdes, samtidig med at vi investerer 127 mill. kr. En del af investeringerne går til skolerenovering og ny svømmehal.  

Læs borgmesterens tale til andenbehandlingen af Tårnby Kommunes budget for 2019

×

Cookie info