Borgerne og en helhedsorienteret sagsbehandling skal i fokus

Godkendt

Borgernes behov og ønsker skal i højere grad i fokus i forbindelse med den kommunale sagsbehandling. Og der skal fremover ske en bedre koordinering af sager, som relaterer sig til forskellige afdelinger i kommunen.

20.09.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Økonomiudvalget har netop godkendt en plan for, hvordan der skal arbejdes mere på at få borgeren i centrum. Planen skal nu i gang med at blive implementeret i arbejdsgangene på Rådhuset.

En borger der f.eks. har sager i forskellige afdelinger - det kunne være i Familieafdelingen og i Jobcentret - skal fremover opleve, at der sker en langt bedre koordinering af borgerens behov, udfordringer og ønsker.

Arbejdet forudsætter en ændring af arbejdsgangene flere steder og en kulturændring blandt medarbejderne. Det nye fokus stiller endvidere store krav til ledelsen, som får ansvaret for ændringerne.

Borgerne skal føle sig trygge ved, at den kommunale forvaltning ser helhedsorienteret på sagerne. Der skal prioriteres efter nogle nye retningslinjer, som blandt andet handler om indførelse af tovholderfunktioner på tværs af afdelinger, hvor det giver mening.

Rent IT-mæssigt vil det nye setup også give anledning til ændrede arbejdsgange. Der skal f.eks. i forbindelse med nyindkøb af diverse journalsystemer ske ændringer og tænkes nyt. Bl.a. fordi borgerne på sigt skal have bedre muligheder for via borger.dk at kunne tilgå journaler - og borgerne skal elektronisk kunne følge bedre med i sagsbehandlingen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Vi tager nu hul på en omfattende ændring af arbejdsgangene. Det kommer til at betyde en endnu bedre oplevelse af sagsbehandlingen for en lang række borgere. Implementeringen sker over tid, så alt er ikke på plads i løbet af kort tid. Men vi arbejder nu endnu mere målrettet på, at borgerne oplever forenkling især i forhold til de sager, der involverer flere afdelinger på Rådhuset. Lovgivning og regler for ydelser mv. kan der selvfølgelig ikke ændres på. Det handler om selve sagsbehandlingen.

Vi har en høj grad af faglig ekspertise hos vores medarbejdere - med denne plan kan vi udnytte ekspertiserne endnu bedre. Kort sagt skal forvaltningen nu have endnu større fokus på at tilgå sagerne med det for øje, at borgeren er i centrum".

×

Cookie info