Nye tiltag skal sikre mere åbenhed og inddragelse af borgerne

Gruppearbejde på borgermøde

Nye tiltag skal sikre mere åbenhed og inddragelse af borgerne i beslutningerne

02.11.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Kommunalbestyrelsen har principgodkendt en række nye tiltag, som udspringer af arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget om åbenhed og borgerinddragelse.

Fremover skal der afholdes flere borgermøder og kommunens hjemmeside skal relanceres - den skal blandt andet være mere brugervenlig, moderne og have bedre søgemuligheder.

Facebook skal tages i anvendelse i forhold til informationer til borgerne om aktiviteter og nye tiltag fra kommunen.

Det er nogle af de nye elementer, som der nu skal ses nærmere på - og som bliver implementeret over tid.

Udvalget for åbenhed og borgerinddragelse har siden foråret arbejdet med anbefalingerne. Startskuddet lød på borgermødet den 7. april på Den Blå Planet.

Anbefalingerne fra udvalget betyder også, at der fremadrettet skal arbejdes efter nogle grundprincipper i forhold til kommunikation og inddragelse af borgerne. De handler om dialog, gennemsigtighed og om rettighed, som skal tænkes ind i beslutningsgangene.

Ændringerne vil ske over tid, og vil danne grundlag for en ændring af hele Tårnby Kommunes måde at interagere og kommunikere med borgerne på. Det er tiltag som stiller store krav til organisationen om at tænke nyt og anderledes. Det stiller selvfølgelig også krav til borgerne om aktivt at deltage i lokaldemokratiet i højere grad end tidligere.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at en samlet kommunalbestyrelse bakker op om udvalgets anbefalinger. Det er også en støtte til min linje om en mere åben, smidig og moderne kommune. For borgerne vil de nye tiltag betyde, at man vil opleve en langt højere grad af information i god tid, man vil få mulighed for indflydelse på en ny måde, og man vil se at vores kommune åbner sig mere for omverdenen i forhold til nye ideer. Vi skal nu igennem en implementering, som vil tage noget tid. Men jeg glæder mig til processen, og det kan borgerne også roligt gøre".

×

Cookie info