Havørne i Kongelunden

Havørne i Kongelunden

07.11.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Havørn. Foto Maya OugaardFoto: Maya Ougaard

For cirka et halvt år siden flyttede et af Danmarks 80 havørneynglepar ud i Kongelunden. Her slog de sig ned i en 20 meter høj skovfyr og fik en lille unge, der hedder August. Selvom havørnen er Nordeuropas største rovfugl, og reden kun ligger 100 meter fra en befærdet sti, var det ikke før efter August var udklækket, man opdagede reden.

Ved indflyvning kan flyvere komme så tæt på ørnereden, at de kun er 50-75 meter over denne. Det undrer derfor mange, at havørnen har valgt at yngle her. Man mener, det er fordi bestanden vokser, og havørnene derfor bliver nødt til at flytte tættere på menneskene, men også fordi, Kalvebod Fælled er et godt sted for dem at jage.

August er nu fløjet fra reden, og der er kun tilbage at håbe på, at havørneparret kommer tilbage og yngler igen næste år.

Hvis du vil følge Augusts færd rundt i landet eller vide mere om redens placering, så følg dette link DOF.

×

Cookie info