Foreningspriser

Borgmesteren Byder Velkomme

Ved en hyggelig sammenkomst tirsdag aften den 13. november 2018 i Rådhusets kantine blev årets Foreningspriser overrakt. Borgmester Allan S. Andersen bød velkommen til gæsterne og benyttede samtidig lejligheden til at takke Tårnby Musikskole for underholdningen ved arrangementet.

14.11.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Tårnby Kommunes Foreningslederpris tildeles en foreningsleder eller foreningsledere, der på frivillig basis gennem en årrække har virket som leder eller ledere i foreningslivet i Tårnby Kommune. Prisen blev stiftet i 1989 og uddeltes for 29. gang. 

Zimino Kragerup

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Henrik Zimino overrakte Foreningslederprisen for 2018 til Anne-Grethe Kragerup fra ÆldreSagens Tårnby Afdeling Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

"Det er så dejligt at være formand for en forening, hvor frivillige stadig søger hen, så vi fortsat kan tilpasse og indrette vores aktiviteter, efterhånden som der opstår et behov for borgerne i vores kommune", udtaler Anne-Grethe Kragerup.

Tårnby Forenings Råds Foreningspris tildeles en forening, enten som anerkendelse for gennemførelse af et særligt prisværdigt initiativ eller projekt der går ud over foreningens traditionelle aktivitetsområde, eller som anerkendelse af et forbilledligt foreningsarbejde gennem en årrække. Et samarbejdsprojekt mellem flere foreninger kan også komme i betragtning.  

Prisen kan tildeles en forening, en afdeling heraf, eller en kreds af foreninger, hvor mindst en af foreningerne er medlem af Tårnby Forenings Råd. Prisen blev stiftet i 1989 og uddeltes for 29. gang.

Spangsbo Folkedansere Ny

Formanden for Tårnby Forenings Råd Terkel Spangsbo overrækker Foreningsprisen for 2018 til Amager Folkedansere. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Terkel Spangsbo sagde blandt andet: 

"Amager Folkedansere er nærmest genopstået de seneste to år. To meget energiske ledere og medlemmernes store opbakning har ført foreningen rundt til mange opvisninger, og altid med det indlagte element, publikumsmedvirken.

Jeg vil citere to af foreningens dansere som siger: Det er sjovt at danse folkedans, masser af god musik, motion og grin - og man behøver ikke være perfekt. Måske er man træt når man kommer, men man er altid glad og mindre træt når man går hjem fra folkedans.

Den hyggeligste forening og absolut min foretrukne motionsform. Her får vi motioneret både lattermuskler og alle andre muskler, og der er plads til alle aldre."

 

Taarnby Musikskole

Elever fra Tårnby Musikskole sang indledningsvis og i pausen akkompagneret af musikskolelærer Trygve Dreier. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

×

Cookie info