Træfældning er første skridt mod et nyt landdige

Kongelunden

I disse dage kan besøgende i Kongelunden opleve, at der er gang i træfældning i en linje fra det eksisterende kystdige ud mod Kalvebodløbet og op mod Frieslandsvej

17.05.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Træfældningen er første skidt mod etableringen af et nyt landdige, som skal beskytte borgerne i Tårnby Kommune mod stormflodshændelser.

Behovet for et landdige blev understreget under stormfloden den 4. januar 2017, hvor højvandet var meget tæt på at give oversvømmelser.

Det er Naturstyrelsen som står bag træfældningen i området. Næste skridt er arkæologiske undersøgelser, og derefter går arbejdet med etableringen af diget i gang. Projektet forventes endeligt afsluttet inden årets udgang.

Spørgsmål til projektet kan rettes til skovfoged i Naturstyrelsen Sven Norup på tlf. 23 73 02 50 eller snj@nst.dk

×

Cookie info