Opgaveudvalget har nu haft sit første møde

Opgaveudvalget

Den 24. maj mødtes opgaveudvalget for åbenhed og borgerinddragelse for første gang.

25.05.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Mødet blev afholdt i Kommunalbestyrelsens mødesal, hvor deltagerne ud over at lære hinanden bedre at kende også kom i gang med de konkrete drøftelser om det videre arbejde.

Tre hovedemner - åbenhed, kommunikation og borgerinddragelse - var på dagsordenen.

Stemningen var både god og afslappet. De borgere som sammen med udvalgte politikere sidder i udvalget har alle deltaget i borgermødet på Den Blå Planet den 7. april.

Udvalget mødes i alt fem gange frem mod efteråret, hvor de skal aflevere et oplæg til Kommunalbestyrelsen med de forslag, de når frem til.

×

Cookie info