Ny bog om Theodor Philipsen og Saltholm

Theodor Philipsens Saltholm

Udgivelsen af bogen "Theodor Philipsens Saltholm - En tidsrejse" blev fejret på med en festlig reception på Kastrup Værk.

28.05.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Klaus Mønsted Pedersen bog "Theodor Philipsens Saltholm - En tidsrejse" blev udgivet i sidste uge i forbindelse med en reception på Bryggergården/Kastrup Værk, hvor maleren Philipsen, 1840-1920, med mellemrum logerede.

Den meget fine bog indeholder en beskrivelse af Saltholm gennem tiden, der er en almen gennemgang af Philipsens liv og levned og der er sidst men ikke mindst en gennemgang af 37 malerier fra Saltholm, der dels illustreres af en gengivelse af maleriet, dels af et fotografi som stedet ser ud i dag. Ikke meget anderledes end for mere end 100 år siden.

Ved receptionen talte forfatteren Klaus Mønsted Pedersen, der er kommet på Saltholm gennem de seneste 25 år. Mønsted Pedsersen udtrykte sin tak til alle dem der på forskellig vis har bidraget til bogen.

Claus Ehlers, der er kendt for flere fotografiske bøger om Amager, tog ligeledes ordet og berettede om nogle af de ikke realiserede planer, der har været for øen gennem tiden.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune, Henrik Zimino, fortalte  selvoplevede historier om Saltholm, blandt andet i forhold til skolevæsenet og sluttede af med at takke forfatteren for udgivelsen af bogen, der også er støttet af Tårnby Kommune.

Kastrupgårdsamlingen kan man se et stort udvalg af Theodor Philipsens malerier. Her det også muligt at købe den nye bog om maleren og Saltholm.

 Klaus Moensted
Forfatter Klaus Mønsted Pedersen svarer på spørgsmål. Fotograf: Ole Gjedved

 

Henrik Zimino holder tale  i anledning af saltholmbog
Formand for kultur- og fritidsudvalget Henrik Zimino holder tale. 

×

Cookie info