Unikt fugle- og planteliv på øen Peberholm – en del af Tårnby Kommune

Peberholm10

Peberholm er en kunstigt anlagt ø i Øresund mellem Danmark og Sverige. Den blev dannet i forbindelse med anlægsarbejdet af Øresundsbroen, som åbnede for knap 20 år siden.

14.06.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Det er overskydende materiale fra havbunden, som er blevet ophobet på øen. Peberholm har fået sit navn med inspiration fra naboøen Saltholm.

På Peberholm har planter og dyr fået lov til at udvikle sig frit, uden hjælp fra mennesker. Arter er kommet til og forsvundet igen. På Peberholm trives et fantastisk plante- og dyreliv.

Peberholm er ubeboet og er meget smal - den har en størrelse på cirka 130 hektar.

Gennem øen løber jernbane- og motorvejsforbindelsen mellem højbroen til Sverige og sænketunnelen til Danmark.

Peberholm er en del af Tårnby Kommune.

På øens findes omkring 600 forskellige plantearter, og flere er yderst sjældne. Fuglelivet er også helt unikt og trives i bedste velgående. Øen har f.eks. Danmarks største bestand af hættemåger, der er observeret mindst 500 par. Derudover yngler mindst 75 splitterne-par på Peberholm. Man har også set sorthovedede måger og spor af yngel af en rørhøg.

Den meget sjældne skærpiber er i øvrigt også blevet genfundet på øen.

Næsten 50 fuglearter har ynglet på øen.

Plante- og dyrelivet på øen kan udvikle sig naturligt, da offentligheden ikke har adgang til den. Øresundsforbindelsen sikrer, at drift og vedligeholdelse tilrettelægges så naturen generes mindst muligt og at områderne udenfor de tekniske anlæg får lov til at udvikle sig naturligt uden menneskelig indgriben.

Peberholm er som nævnt helt lukket for offentligheden og besøg udefra. Den 13. juni var en undtagelse, hvor Øresundsforbindelsen inviterede udvalgte gæster til at bese øen.

Se billeder fra Peberholm her:

Peberholm1

 Peberholm7

 Peberholm

 

Fotograf: Christian Askou, Tårnby Kommune

×

Cookie info