Så er arbejdet med Tårnbys nye landdige i gang

Diget1

Diget vil beskytte Tårnby mod oversvømmelser fremover. Det bliver anlagt mellem det nuværende Kalveboddige over Kongelundsvej til Ullerup.

15.06.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Diget vil beskytte mod såkaldte 10.000 års hændelser. Det er en teknisk beregning, som betyder, at diget vil kunne modstå de stormflodshændelser der statistisk set inden for 10.000 år kan forekomme. I praksis betyder det altså en reel sikring af ejendomme, værdier og mennesker i meget lang tid fremover.

I januar 2017 var vandet yderst tæt på at give massive oversvømmelser, og det er baggrunden for at der etableres et nyt landdige, som skal beskytte Tårnby Kommune.

Arbejdet vil formentlig være færdigt i løbet af 6 til 8 måneder.

Diget2

Billedtekst: Sven Norup fra Vestamager Pumpedigelag og borgmester Allan S. Andersen

Landdiget vil, hvor det kobles sammen med Kalveboddiget, have topkote på 5,00 meter svarende til ca. 4,5 meter over eksisterende terræn, mens det ved Ullerup vil have en topkote på 3,00 meter, hvilket er ca. 0,25 meter over det omgivende terræn. Der vil efterfølgende skulle ske lokale terræntilpasninger omkring Tømmerupvej for at sikre en sammenhængende terrænkote på 3,00 meter.

Der hvor diget passerer Kongelundsvej skal vejen hæves over en længere strækning, så vejen kan føres over diget med en jævn stigning.

Det er Vestamager Pumpedigelag som er ansvarlig for anlægsarbejdet af landdiget, mens kommunen har ansvaret for hævningen af Kongelundsvej.

Diget3

Billedtekst: Borgmesteren i samtale med skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen

Borgmester Allan S. Andersen var torsdag forbi for at bese arbejdet. Han siger:

"Det er en helt afgørende sikring af vores kommune, som vi nu får etableret med diget. Vi var tæt på en reel katastrofe i januar 2017, og nu undgår vi at en sådan bliver til virkelighed. Jeg glæder mig over at arbejdet skrider planmæssigt frem, og at vi får en holdbar løsning. Det er faktisk kun halvandet år siden vi traf beslutningen om diget, til at arbejdet nu er i fuld gang. Der skal lyde en tak til Naturstyrelsen, de tre berørte private lodsejere og Vestamager Pumpedigelag for det gode samarbejde". 

×

Cookie info