Ny FGU uddannelse kommer til Tårnby

Unge I Uddannelse

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse som er oprettet af Folketinget og den bliver målrettet unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

01.06.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

Tårnby, Dragør, Frederiksberg og København er gået sammen om at oprette en ny FGU.

Institutionen får en række fysiske placeringer - og en af skolerne kommer til at ligge i Tårnby.

Det skal nu politisk besluttes, hvor den skal placeres i Tårnby. Det bliver formentlig i Tårnby Multicenter på Brønderslev Alle, hvor Teknisk Skole tidligere har holdt til. 

"Det er et nyt tilbud, som vil give nogle helt nye og nødvendige muligheder for unge, som ikke passer ind i de eksisterende uddannelsesrammer. At vi tilmed får en FGU her i Tårnby glæder jeg mig naturligvis også meget over. Vi har arbejdet målrettet for at det landede sådan, og det har ikke været en helt nem proces. Der skal lyde en tak til vores samarbejdskommuner for, at vi nåede frem til dette resultat. Lokalt kan vi nu tilbyde en række unge mennesker et nyt tilbud, som der er brug for", siger borgmester Allan S. Andersen.

×

Cookie info