Der er indgået en lokalaftale med folkeskolelærerne

Skoletime

Tårnby Kommune og den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening, Kreds 13 er blevet enige om en lokalaftale for lærerne.

06.06.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Den nye aftale skaber større fleksibilitet og arbejdsglæde, og den er med til at minimere optælling og administration.

Parterne er enige om, at aftalen danner grundlag for et konstruktivt samarbejde på alle niveauer i skolen.

Aftalen gælder for alle lærere og børnehaveklasseledere på kommunens skoler.

Aftalen skal også være med til at der skabes attraktive arbejdspladser med en engageret ledelse og engagerede medarbejdere.

Der overordnede mål er, at der sikres en høj kvalitet i elevernes skolegang.

Helt konkret afsættes der nu en pulje på 230 timer årligt, som en individuel pulje til hver fuldtidsansat lærer. Timerne fastlægges hverken med tid eller sted.

Desuden er man blevet enige om en hensigtserklæring om, at en lærer på fuld tid ikke skal undervise mere end 810 timer om året.

Den nye lokalaftale vil erstatte de regler og rammer, som økonomiudvalget tidligere har besluttet.

Man er enige om at arbejde ud fra en vision om, at Vi ønsker et fælles skolevæsen, med et lokalt præg.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Vi har nu en solid og fremadrettet aftale, som skal danne grundlag for et smidigt og godt samarbede med lærerne. Det er jeg meget tilfreds med. Vores skolevæsen skal være af høj kvalitet, hvilket indebærer rigtig mange forskellige elementer - et meget vigtigt element er det gode samarbejde med lærerne".

Ulla Erlandsen, formand for Amagerkredsen, Danmarks Lærerforening, Kreds 13 siger:

"Jeg er meget tilfreds med, at det lykkes at blive enige om en lokal arbejdstidsaftale i Tårnby Kommune. En aftale betyder, at vi hermed fremover tager et fælles ansvar for at sikre gode rammer for undervisningen på skolerne. Vi udtrykker i aftalen et fælles ønske om fremme tilliden og samarbejdet på alle niveauer i skolevæsenet. Et skolevæsen, hvor samarbejdet på skolerne, som vi skriver i indledningen i aftalen, "er præget af gennemskuelighed, gensidig respekt og dialog i hverdagen."

 

×

Cookie info