Mere fokus på lokal iværksætterservice

Billede af hånd med grønt og penge

I foråret 2018 har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, som betyder bl.a., at antallet af politiske niveauer på erhvervsfremmeområdet reduceres fra tre til to – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og staten.

18.07.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Med aftalen skal der nu udvikles en model for et nyt erhvervsfremmesystem til gavn for virksomhederne og dermed også til gavn for vækst og beskæftigelse. Aftalen er nu ved at blive udmøntet i en række lovgivninger bl.a. lov om erhvervsfremme og lov om turisme, som forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

Tårnby Kommunes Økonomiudvalg har derfor på et møde i dag besluttet at indgå en aftale om lokal iværksætterservice med Erhvervshus  Hovedstaden. Aftalen indebærer, at kommunen køber basisvejledning 1:1 sparring, som kan benyttes af kommunens iværksættere og virksomheder.

Da man på nuværende tidspunkt ikke kender de nærmere detaljer, om regeringens udmøntning af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet, er det i første omgang besluttet at indgå aftalen om lokal iværksætterservice i en prøveperiode på 4 måneder. Aftalen vil derfor gælde fra 1. september 2018 til og med 31. december 2018.

Borgmester Allan S. Andersen har ønsket i en længere periode, at der bliver sat mere fokus på lokal iværksætterservice, og da området nu er i gang med en større omstrukturering, er det også af den grund hensigtsmæssigt at indgå aftalen for en kortere periode.

Efter aftalens udløb vil der politisk blive taget stilling til, hvordan opgaven med lokal iværksætterservice skal løses fremover.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Jeg er utrolig glad for, at Økonomiudvalget i dag har fundet midler til at indgå denne aftale med Erhvervshus Hovedstaden, som i forvejen betjener mange af regionens kommuner og har stor erfaring på dette område. For mig er det yderst vigtigt, at iværksætterne og virksomhederne oplever en hurtig og koordineret indsat ved kontakt med kommunen.

Nærmere information om udmøntning af Tårnby Kommunes aftale med Erhvervshus Hovedstanden vil i løbet af august måned blive publiceret på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk og i lokale medier.

×

Cookie info