Ny model skal sikre borgerne mere åbenhed og større indflydelse på Tårnbys fremtid

Borgmester Allan S. Andersen foreslår nu en model, som i højere grad end i dag skal sørge for åbenhed og borgerinddragelse.

17.01.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Allan Andersen

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 30. januar 2018 tage stilling til borgmesterens nye forslag, som handler om mere åbenhed og en større grad af indflydelse.

Tårnbys indbyggere skal være med til at skabe en levende og inkluderende kultur i kommunen. Man skal opleve sig som en del af et fællesskab, og netop derfor skal borgerne være med til at finde muligheder og forslag til løsninger af de kommunale opgaver og udfordringer.

I første omgang arbejdes der med at nedsætte et udvalg - det der kaldes et § 17, stk. 4 udvalg - som er et særligt og midlertidigt udvalg, som kommunalbestyrelsen kan nedsætte. Et sådant udvalg kan bestå af fx politikere, borgere eller andre interessenter.  

Det nye udvalg skal bestå af 18 medlemmer, hvor borgmesteren er formand og hvor hver af de 7 partier i kommunalbestyrelsen derudover udpeger et medlem. De resterende 10 pladser i udvalget skal besættes af et bredt udsnit af kommunens borgere.

Udvælgelsen af de 10 borgere skal ske på et borgermøde på Den Blå Planet, hvor 100 borgere efter annoncering inviteres til dialog om netop den fremtidige åbenhed og inddragelse.

Det er borgmester Allan S. Andersens ambition, at den nye model vil gøre, at der opleves en langt større nærhed til og forståelse for de politiske beslutninger i Tårnby. Det vil være et selvstændigt mål, at borgerne oplever, at de reelt bliver hørt og inddraget i kommunens udvikling og retning.

Han uddyber:

"Jeg vil som ny borgmester gerne vise, at jeg nu går i gang med implementeringen af de løfter, jeg kom med i løbet af valgkampen sidste år. Det er ingen hemmelighed, at jeg står for en ny linje, som betyder, at åbenhed og dialog skal tages alvorligt i vores fremadrettede politiske arbejde i Tårnby Kommune. Jeg tror og håber på, at kommunalbestyrelsen vil se positivt på den model, jeg nu fremlægger", siger borgmesteren.

×

Cookie info