Forholdene for beboere på Plejehjemmet Tagenshus

Plejehjemmet Tagenshus

Avisen 2770 bragte den 23. januar en artikel, hvori der rejses kritik af Tårnby Kommune og af forholdene på Plejehjemmet Tagenshus.

24.01.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Borgmester Allan S. Andersen har på baggrund af artiklen bedt Plejehjemmet Tagenshus og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udrede en række svar om forholdene for beboerne på Tagenshus.

Han siger:

"Først og fremmest vil jeg sige, at beretningen fra den pårørende bestemt berører mig - og jeg beklager naturligvis, at man har oplevet behandlingen og omsorgen som utilfredsstillende".

Borgmesteren vil dog også - på baggrund af tilbagemeldinger fra Plejehjemmet og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - gerne komme med nogle helt faktuelle oplysninger.

Han siger:

"Der er i alt 56 beboere på Tagenshus. Der er minimum 15 ansatte til stede på hverdage og minimum 10 i weekender og på helligdage. Om aftenen er der 6-7 ansatte til stede, og om natten er der 2. Så det er korrekt, at bemandingen er mindre i weekenden og på skæve tidspunkter. Det er der flere grunde til - bl.a. fordi der ofte er mere roligt i weekenden og om aftenen. I øvrigt er der som regel på de tidspunkter ikke lægekontakt, tider hos frisører, terapeuter og tandlæger mv.

Måltider

Artiklen beretter, at der er kaotiske forhold omkring indtagelsen af maden.

Forvaltningen har undersøgt forholdene - og det viser sig, at beboerne naturligvis får den nødvendige hjælp til indtagelse af maden. Man kører med to forskudte aftensmåltider for netop at have tid nok til den enkelte beboer. Måltiderne skal udover næring også meget gerne handle om socialt samvær og nærvær, og her spiller personalet også en rolle. Der er i øvrigt netop ansat en aftenvagt for midler fra værdighedspuljen - medarbejderen skal primært hjælpe til i forbindelse med måltider i tidsrummet mellem kl. 16 og 21.

Antallet ansatte på vagt

I artiklen nævnes, at der en dag i december kun var en ansat på vagt - og en uerfaren pige - i tidsrummet mellem kl. 9 og 21.

Virkeligheden er, at der på den pågældende dag var 10 ansatte på vagt, hvoraf den ene var afløser.

Medicin

Det nævnes derudover, at der bruges beroligende medicin pga. underbemanding på plejehjemmet.

Forvaltningen har af plejehjemmet fået oplyst, at en sådan fremgangsmåde naturligvis ikke benyttes, og at alle beboeres medicin er lægeordineret. Plejehjemmet har ikke adgang til anden medicin end den lægen har ordineret. Alle kommunens plejehjem er i øvrigt underlagt grundigt tilsyn af Embedslægen.

Uddannelse

Det efterlyses i artiklen, at Tårnby Kommune sørger for specialuddannet personale, som kan håndtere beboere med alzheimer.

Det kan oplyses, at det er indeholdt i grunduddannelsen af plejehjemspersonale at varetage beboere med demens - alzheimer er en demensform.

Kommunen har i øvrigt fokus på demens, og har derfor ansat en demenskoordinator, som bl.a. uddanner demensressourcepersoner blandt personalet på alle plejehjem.

Økonomi

Ældreomsorg er sammen med børnepasning og folkeskoler de absolut største udgiftsposter i kommunen.

Det kan oplyses, at udgifterne til ældreomsorg i Tårnby Kommune i faste priser er de samme i år som i 2013.

Heldigvis bliver borgerne i dag ældre end tidligere og har ofte også en bedre sundhedstilstand end tidligere. Det vil også sige, at borgere ofte er højere oppe i alderen før de modtager kommunal ældrepleje. Hvis man ser på alle ældre fra 67 år og op har der været et fald i udgifterne, men hvis man ser på borgere fra 80 år og opefter er det sket en stigning i udgifterne.

Med hensyn til beboernes egne udgifter kan forvaltningen oplyse, at pleje, rengøring og omsorg ikke er noget beboerne betaler for.

Det det opkræves hos beboerne er udgifter til husleje, el, vand, varme og hvad man ellers vælger som beboer at tilvælge. Det kan være forskellige typer af mad, vask, rengøringsmidler og aktiviteter. Denne type af udgifter har man i øvrigt også i en almindelig husstand.

Dialog med pårørende

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Der har i denne sag været behov for at få forklaret nogle helt faktuelle ting fra kommunens side. Det betyder dog alligevel, at jeg ser mulighed for bedre dialog. Jeg vil nu foreslå Sundheds- og Omsorgsudvalget, at vi starter de indledende drøftelser om, hvordan vi fremadrettet kan forbedre relationerne mellem plejehjemmene og de pårørende".

×

Cookie info