Borgmesterens nytårsudtalelse ved årsskiftet 2017/2018

af borgmester Allan S. Andersen

01.01.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Allan Andersen

Så har vi igen taget hul på et nyt år, og vi har sagt farvel til 2017.

Det er på mange måder et spændende år, vi nu går i møde. Og også et anderledes år - ikke mindst for mig som ny borgmester.

Mit 2018 er uomtvisteligt synonymt med begyndelsen på en helt anden hverdag. Anderledes kan det ikke være, når man på baggrund af valgresultatet får overdraget den vigtigste tillidspost, vi har i kommunen.

Tak til alle som benyttede deres mulighed for at stemme, og som på den måde har fået indflydelse på de næste fire års udvikling af Tårnby Kommune.

Jeg glæder mig utrolig meget til at arbejde for Tårnbys videre udvikling og for Tårnbys borgeres velbefindende.

Heldigvis har jeg et solidt og sundt fundament at starte ud på. Jeg har haft min gang i kommunalpolitik i en længere årrække, og jeg er i den privilegerede situation, at jeg er blevet betroet ansvaret for en velfungerende kommune, som har en sund økonomi, en velfungerende drift og en masse dygtige medarbejdere.

I Tårnby bliver vi fortsat flere og flere indbyggere. Tårnby er blandt andet et godt et sted at bo, fordi vi har så meget at tilbyde hinanden. Kommune betyder jo egentlig fællesskab - og fællesskabet som vi har i Tårnby er noget af det, vi skal sætte pris på og selvfølgelig hele tiden have fokus på at videreudvikle.

Vi er en grøn kommune, hvor mennesker gerne vil bo. Der er ingen steder i landet, hvor villaer og rækkehuse sælges så hurtigt som her i Tårnby. Det vidner om, at mange gerne vil have en velfungerende og aktiv hverdag netop her.

Vi har virkelig gode kultur- og fritidsfaciliteter, vi har velfungerende skoler og dagtilbud, vi har en omsorgsfuld ældrepleje - og vi har smuk og brugbar natur lige i nærheden. Det skal vi værne om, men omvendt skal vi ikke hvile på laurbærrene. Vi skal forsat arbejde for en endnu bedre kommune også på disse områder.

Vi havde i december en god proces omkring konstitueringen i Kommunalbestyrelsen. Uden større sværdslag fik vi sat navne på de politiske poster - og vi fik udpegningerne på plads til diverse råd og nævn. Herfra skal der lyde en stor tak for det store arbejde, som blev lagt i arbejdet fra alle partiers side.

Vi har en god tradition for brede forlig og for et godt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Det håber jeg meget, vi kan fortsætte med i denne valgperiode. Jeg vil i hvert fald bestræbe mig på det. 

2018 adskiller sig kommunaløkonomisk ikke meget fra de foregående år - sådan ser det i hvert fald ud lige nu. Vi er stadig bundet af Christiansborgs snævre rammer for både service- og anlægsudgifter. Selv med en sund og god økonomi er der bestemt ikke mulighed for, at vi som kommune blot kan bruge lige præcis de midler, vi ønsker - selv om vi har dem.

Året, vi netop er gået ind i, byder på mange spændende og nye projekter. Vi skal have taget det første spadestik til Vestamager Svømmehal, som bliver et unikt arkitektonisk værk og et samlingssted for svømning, idræt og fællesskab på Vestamager.

På erhvervsområdet står vi også stærkt. Medicinalfirmaet Ferring er i gang med et imponerende byggeri ved Kastrup Havn, hvor der kommer omkring 750 nye arbejdspladser. Generelt oplever vi, at både nye og etablerede virksomheder efterspørger grunde.

På et overordnet plan skal vi have forsat fokus på en udvidelse af vores erhvervsområde.

Lufthavnen ekspanderer som bekendt stadig og er fortsat en dominerende og betydningsfuld arbejdsplads og aktør i Tårnby Kommune.

Borgernes meninger og holdninger til, hvordan vi driver vores kommune er vigtig. Jeg ser frem til at få lejlighed til at inddrage borgerne i den fremtidige udvikling af Tårnby Kommune. Det skal ske på en række områder og via en række nye tiltag, som jeg vil præsentere senere på året.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg overtager borgmesterposten efter min forgænger, som har været en dygtig førstemand i Tårnby i næsten et kvart århundrede. Det er en arv, jeg er stolt af og som vi skal bygge videre på, når vi tager de næste skridt i udviklingen af Tårnby Kommune, samtidigt med, at en ny politisk ledelse vil afspejle sig i den førte politik i de kommende år.

Byudviklingsprojekter vil præge Tårnby i de kommende år. Øresundsparken skal der tages hul på, og vi igangsætter i de kommende år fornyelse og udvikling af hele området omkring Tårnby Torv. Begge projekter har langsigtede og meget positive perspektiver.

Men også andre projekter vedrørende udbygning og videreudvikling af kommunen vil blive igangsat i de kommende år.

Tårnby har længe været inde i en god og positiv udvikling - jeg vil sammen med Kommunalbestyrelsen gøre mit til, at vi fortsætter ad samme spor fremover.

Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår.

Allan S. Andersen,
Borgmester

×

Cookie info