Tårnby skal være en endnu grønnere kommune

Bynatur Vilde planter som er sået i vejkant

Den 27. november godkendte kommunalbestyrelsen, at visionen for Tårnby som grøn kommune fremover udvides til også at omfatte indsatser for at opretholde og styrke biodiversiteten i kommunen i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver.

04.12.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

I praksis betyder det, at Tårnby Kommune så vidt muligt vil bevare kommunes træer - og genplante, hvis fældning er nødvendig.

Der skal også plantes flere blomster, som kan tiltrække sommerfugle, vilde bier, svirrefluer mv.

Beplantning kan have mange positive effekter - både visuelle, oplevelsesmæssige og i forhold til reduktion af CO2.

Tårnby vil også arbejde på at blive en bivenlig kommune ved at udså mindst 1 hektar bivenlige planter i 2018 - 2019.

Derudover er der fokus på at lade vilde blomster stå til afblomstring på forskellige større og mindre, grønne arealer.

Tårnby Kommune skal også som følge af beslutningen øge brugen af forskellige driftsmæssige metoder i plejen af kommunens grønne arealer, til gavn for et varieret dyre- og planteliv. En lang række medarbejdere, der arbejder med dette har i øvrigt netop været gennem et intensivt kursusforløb i biodiversitet.

Der er også planer om en tiltrængt renovering af Skolebotanisk Have til støtte for skolernes undervisning om stofkredsløb og biodiversitet.

Ideen er endvidere, at der skal ses på muligheden for at reducere mængden af befæstede arealer på udvalgte områder i henhold til skybrudsplanen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Vi har nu taget skridt i retning af en endnu mere grøn kommune, hvor også biodiversiteten prioriteres højere. Vi er i forvejen en kommune med fantastisk natur - ja faktisk er vi jo netop kommet med i den nye naturkanon. Med disse nye initiativer sikrer vi, at vi har et målrettet fokus på vores omgivelser og beplantning. En grøn kommune bidrager til større livsglæde, mindre CO2 i luften og en smukkere hverdag".

Du kan læse mere om kommunens initiativer under"En grøn kommune" Læs hele Kommunalbestyrelsens beslutning

 

Fodboldbaneglkirkevej

 

×

Cookie info