Jobcentret i Tårnby klarer sig flot i Rigsrevisionens effektivitetsmåling

Styrk din virksomhed gennem samarbejdet med Jobcenter Tårnby

Rigsrevisionen har i en ny rapport sammenlignet jobcentrenes effektivitet – det vil sige deres evne til at få ledige i job eller uddannelse set i forhold til, hvad indsatsen koster. Tårnbys jobcenter klarer sig godt.

13.12.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Det er landets 94 jobcentre, der skal hjælpe ledige borgere i job eller uddannelse eller understøtte, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jobcentrene skal også hjælpe virksomheder med at rekruttere, uddanne og opkvalificere medarbejdere samt forebygge arbejdsrelaterede sygdomme og fastholde syge medarbejderes tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Tårnby har vi lavere ledighed og højere beskæftigelse end i regionen og i landet som helhed.

Men kommunerne har forskellige udgangspunkter for at hjælpe de ledige, fordi nogle kommuner har flere arbejdspladser, bedre infrastruktur og færre langtidsledige.

Disse forhold, som kaldes de socioøkonomiske forhold, renser Rigsrevisionen for, således at sammenligningerne af indsatserne bliver mere rimelige.

Jobcentrene arbejder inden for samme lovgivning på beskæftigelsesområdet, men organiserer og forvalter beskæftigelsesindsatsen forskelligt, jf. det kommunale selvstyre. Det betyder, at der er forskel på, hvor mange udgifter den enkelte kommune anvender på beskæftigelsesindsatsen.

I rapporten sætter Rigsrevisionen Jobcentrenes succes med at få ledige i job eller uddannelse op mod, hvor mange penge kommunen bruger på indsatsen for de ledige. Tårnby Kommunes Jobcenter ligger i den næstbedste kategori sammen med 17 andre kommuner, der har et forbedringspotentiale på 1-7 pct. op til landets 9 bedste Jobcentre. Der er i alt 94 jobcentre i landet.

Borgmester Allan S. Andersen er tilfreds, og siger:

"Det er rigtig flot, at vi ligger, som vi ligger. Det er anerkendelse af medarbejdernes og ledelsens arbejde. Men jeg tror og håber, at de 6 nye sagsbehandlere som Kommunalbestyrelsen har valgt at styrke indsatsen med i 2019 kan være med til at få os tættere på toppen".

 

×

Cookie info