Forlig om Tårnby Kommunes budget 2019

Budget og regnskab

Bredt forlig indgået om budgettet for det kommende år mellem samtlige partier i Kommunalbestyrelsen

31.08.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Det er lykkedes Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten at nå til enighed om kommunens budget for 2019 efter førstebehandlingen.

Partierne som er med i aftalen udtrykker stor tilfredshed med, at det er lykkedes at indgå et forlig om kommunens budget som omfatter alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Der er tale om et budget, hvor der er afsat ekstra millioner til ældre- og handicapområdet, og hvor også beskæftigelsesområdet er blevet tilført ressourcer.

Desuden er ydertimenormeringerne på daginstitutionsområdet fastholdt, og der oprettes en borgerrådgiverfunktion. Samtidig er skatteudskrivningen holdt uændret.

Udover den nye svømmehal er der afsat rigtig mange penge til renovering - blandt andet 10 mill. kr. specifikt til skolerenovering og modernisering i 2019 og i alt 76,4 millioner kr. over de næste fire år.

Skole-IT, udskiftning af vejbelysning, ny skaterbane, legepladser, ny kran til havnen, undervisningslokaler på Pilegårdsskolen og mini naturskole er også prioriteret i budgetforliget.

Der er budgetteret med et kassetræk på knapt 54 mill. kr. En del af kassetrækket skyldes dog tidligere skattesænkninger for 22,6 millioner kr., som har været et bevidst valg for at føre midler fra kommunekassen tilbage til borgerne.

Borgmester Allan S. Andersen udtaler i forbindelse med indgåelsen af forliget:
"Med indgåelsen af budgetforliget for 2019, er det lykkedes at opnå enighed om fundamentet for den kommunale service - det glæder mig meget.

Endvidere er det et bredt, politisk flertal på tværs af politiske skel, der står bag forliget. Det tegner rigtig godt for samarbejdet i den nye kommunalbestyrelse - stor tak til alle".

Henvendelse om ovenstående kan ske til:

Allan S. Andersen (A)                                            Paw Karslund (O)
Tlf: 20 24 16 75                                                         Tlf: 61 16 50 96

Ingelise Andersen (B)                                            Liv Gam (V)
Tlf: 27 99 56 01                                                         Tlf: 40 54 89 25

Carsten Fuhr (C)                                                   Dorthe Hecht (Ø)
Tlf: 40 68 39 47                                                         Tlf: 20 96 90 96

Winnie Sørensen (F)
Tlf: 28 57 06 60

×

Cookie info