Nyt samarbejde mellem kommunen og Amager/Hvidovre Hospital

sygeplejerske taler i telefon

Hospitalet vil fremover i samarbejde med bl.a. en række alment praktiserende læger og Tårnby Kommune tilbyde nogle særlige indsatser på Medicinsk Afdeling Amager.

21.08.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Målet er at forbedre patientforløbene og sikre færre indlæggelser.

Det bliver etableret et Fællesambulatorium, hvor alle medicinske specialer og funktioner på Medicinsk Afdeling, samt Kardiologisk afsnit vil indgå i projektet.

I praksis vil samarbejdet betyde, at Tårnby Kommunes akutteam på sundhedsområdet vil få direkte telefonisk adgang til vagten på hospitalet, hvor en læge vurderer, hvorvidt der skal tilbydes en akuttid den følgende dag.

Det sker som alternativ til at ringe til Lægevagten på 1813, som ofte kan ende med en indlæggelse, som måske ikke er bydende nødvendig i første omgang.

Hospitalet har oplevet et stort antal indlæggelser, som kunne have været undgået, hvis der havde været denne rette dialog mellem fagpersoner i tide.

Det skal det nye initiativ gerne rette op på.

Unødvendig indlæggelse kan opleves som en stor byrde for den enkelte borger, som i virkeligheden skulle have et andet tilbud.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Kommunens rolle på sundhedsområdet bliver hele tiden større og større. Det kræver også et mere formaliseret samarbejde. Med det nye initiativ sikrer vi borgerne en bedre behandling og bedre tilbud. Og samtidig er der økonomiske fordele i det for både region og kommune".  

×

Cookie info