Succesrigt borgermøde på Den Blå Planet

Gruppearbejde på borgermøde

Den 7. april var temaerne åbenhed og borgerinddragelse, da der i strålende solskin blev afholdt borgermøde i de smukke omgivelser på Den Blå Planet

09.04.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Hvor finder man de spændende arrangementer og de aktuelle begivenheder i Tårnby? Kan vi blive bedre til at inddrage borgerne tidligere i større udviklings- og byggeprojekter? Er sociale medier noget, som bør bruges mere? Er det vejen frem med innovations- og work shop dage?

Det var blot nogle af de emner, som kom op på borgermødet. Der var mange andre ideer på bordet.

Deltagere på borgermøde

Dagen bød på levende debatter, stort engagement og deltagelse fra borgere og foreningsrepræsentanter.

Noget der fyldte meget var de work shops, hvor man i grupper drøftede forskellige spørgsmål, som alle kredsede om åbenhed og borgerinddragelse. Det var konsulentvirksomheden Antropologerne Aps, som faciliterede hele dagens arrangement.

I løbet af mødet skulle deltagerne tilkendegive, om de ønskede at være kandidat til det nye opgaveudvalg, som frem til oktober skal gå i dybden med emnerne og arbejde med konkrete modeller for mere åbenhed og borgerinddragelse. Kommunalbestyrelsen får til efteråret forelagt udvalgets arbejde og ideer.

De medlemmer af kommunalbestyrelsen, som sammen med udvalgte borgere skal sidde i udvalget, var også til stede på dagen. De observerede de mange tilkendegivelser og kunne dermed forberede sig til det videre arbejde.

Borgmester Allan S. Andersen siger:Borgmester til borgermøde

"Det er en fornøjelse at være borgmester i en kommune med så engagerede og interesserede borgere. Jeg synes, at vi fik vendt rigtig mange relevante emner på mødet. Stemningen var i top og jeg fornemmede en stor interesse for at være medlem af det nye opgaveudvalg. Jeg har allerede nu fået en masse inspiration til det videre arbejde med åbenhed og borgerinddragelse. Jeg ser sammen med den øvrige kommunalbestyrelse meget frem til den videre proces".

×

Cookie info