Ny koordinatorfunktion i Sundhedscenter Tårnby

Sundhedshuset Nr 11

Pr. 1. februar 2018 er der ansat en forløbskoordinator til forløbsprogrammerne for borgere i Tårnby Kommune med kroniske sygdomme.

26.04.2018
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Forløbskoordinatoren tilbyder borgerne at være tovholder og en sygeplejefaglig ressource i deres forløbsprogram. Det gælder borgere med Hjerte-Kar sygdomme, Kræft, Diabetes type 2 og KOL.

Forløbskoordinatoren er borgerens kontakt i Sundhedscentret, når man deltager i et af de fire forløbsprogrammer.

Forløbskoordinatoren er også bindeled mellem borgeren, den praktiserende læge og de relevante hospitaler, der henviser til forløbsprogrammerne i kommunen og derved gør forløbet lettere for borgeren. Det er forløbskoordinatoren, der modtager henvisning fra den praktiserende læge eller hospitalet og indkalder borgeren til en afklarende samtale. Her tilrettelægger de sammen forløbet ud fra kommunens relevante tilbud. Ved behov tilbydes et hjemmebesøg til den afklarende samtale.

Forløbsprogrammerne er rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom, der hjælper til at gøre hverdagen nemmere når kronisk sygdom er opstået, eller til at komme i gang igen efter et sygdomsforløb. Det er en tværfaglig, tværsektoriel og koordinerende indsats, med rådgivning, vejledning og støtte.

Borgeren tilbydes i alle fire forløbsprogrammer undervisning om deres kroniske sygdom, fysisk træning hos vores fysioterapeuter, kostvejledning hos vores diætist og vejledning omkring rygning, alkohol, angst og depression.

Forløbene i forhold til de fire sygdomme kan være sammensat forskelligt, men kræver alle henvisning. Forløbet for hjerte-kar sygdomme kræver henvisning fra hospitalet, til de øvrige forløb kan der henvises fra egen læge eller hospitalet.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Koordinatorfunktionen sikrer én indgang for nogle udsatte borgere, som er i en svær situation. Vi har nogle gode tilbud til kronisk syge borgere i Tårnby, og det er vigtigt at vi får koordineret og kommunikeret de tilbud på den rigtige måde".  

×

Cookie info