Kommunens budget for 2018 er nu på plads

Oekonomi Regnskab Budget 5

Der er indgået et budgetforlig for næste år. Bag aftalen står 18 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

01.09.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre er nået til enighed om kommunens budget for 2018.

Partierne som er med i aftalen udtrykker alle stor tilfredshed med, at det igen er lykkedes at indgå et meget bredt forlig om kommunens budget.

Der er i denne valgperiode indgået budgetforlig to gange, hvor alle partier har været repræsenteret og to gange, hvor kun et enkelt parti har valgt at stå uden for aftalen.

Der er tale om et budget, hvor de stående udvalgs driftsrammer generelt er blevet udvidet. Mest markant er Børne- og Skoleområdet med 16,5 mill. kr. og Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget med 40,8 mill. kr.

På servicedriftsområdet er man gået helt op til maksimumsgrænsen - og derved samtidig sikret, at kommunen ikke risikerer en individuel økonomisk straf fra regeringen.

Anlægsbudgettet er på 100,2 mill. kr.

Som en del af anlægsbudgettet indgår som de største poster ejendomsvedligeholdelse, ny svømmehal og udskiftning af vejbelysning.

Der er budgetteret med et kassetræk på ca. 20,5 mill. kr.

Kassetrækket svarer til nettoprovenutabet af de to gange skattenedsættelser i denne valgperiode - eller sagt på en anden måde - skattenedsættelserne medfører ingen serviceforringelser.

Borgmester Henrik Zimino siger i forbindelse med indgåelsen af aftalen:

"I denne valgperiode er det lykkedes os både at sætte skatten ned og hæve serviceudgifterne til glæde for borgerne, hvilket vidner om vores fokus på en effektiv og veldrevet organisation, hvilket igen afspejler den grundlæggende sunde økonomi". 

×

Cookie info