Budgettet for 2018 er nu vedtaget

Oekonomi Regnskab Budget 4

Budgettet for 2018 er nu vedtaget

27.09.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Venstre er partierne bag budgettet, som altså nu er endeligt vedtaget.

Borgmester Henrik Zimino siger:

"Jeg mener, at de brede forlig, vi hvert år har set i denne valgperiode, har været stærkt medvirkende til, at det er lykkedes os både at sætte skatten ned to gange og hæve serviceudgifterne til glæde for borgerne. Dette vidner om vores fokus på en effektiv og veldrevet organisation.

Det er vigtigt at understrege, at skattenedsættelserne i denne periode er finansieret af kommunens opsparing - altså et såkaldt kassetræk.

Kommunen når stort set servicedriftsrammen - altså grænsen for, hvor meget vi overhovedet må bruge på borgernær velfærd, som følge af aftalen mellem regeringen og KL".

I 2018 fastholdes den lave personskat på 23,1 pct. Ligeledes fastholdes grundskyldspromillen på 24. Dækningsbidraget for erhvervsejendomme på 10 promille ændres der heller ikke på.

Om skatten i Tårnby, siger borgmesteren videre:

"Vi har endnu ikke overblik over udviklingen i alle landets kommuner, men vi ved, at i indeværende år har vi landets 4. laveste skat. Vi ved også, at da vi gik i gang med denne valgperiode, havde vi landets 6. laveste skat.

I perioden fra 2014 til 2017 er vi en ud af kun 10 kommuner, der har sat skatten ned. Og så vil nogen måske sige "ja, men den er kun sat ned med 0,4 procentpoint". Men 0,4 procentpoint er rigtig meget med det beskedne råderum kommunerne har i dag".

Budgettet for 2018 byder bl.a. på udvidelse af de stående udvalgs rammer.

Børne- og skoleområdet tilføres yderligere 16,5 mill. kr. og arbejdsmarkedsområdet tilføres yderligere 40,8 mill. kr.

På anlægsområdet bliver der som følge af aftalen sat flere midler af til bl.a. ejendomsvedligeholdelse, ny svømmehal og udskiftning af vejbelysning.

×

Cookie info