Innovationsminister Sophie Løhde besøgte Tårnby

Sophie Loehde Allan Andersen Foran Familiehuset

Effektivisering og afbureaukratisering i den offentlige sektor var temaerne, da innovationsministeren torsdag den 26. oktober gæstede Tårnby

27.10.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Både Familiehuset og Sundhedshuset fik besøg af Sophie Løhde torsdag.

Hun er i øjeblikket på rundtur til alle landets kommuner for at samle input til regeringens sammenhængsreform og indhente forslag til, hvordan man kan løfte kvaliteten i velfærden og rydde ud i bureaukratiet i den offentlige sektor.

Viceborgmester Allan Andersen modtog ministeren, da hun ankom til Sundhedscentret.

Efter en rundvisning, hvor hun fik set de mange faciliteter og tilbud, var der samtaler og oplæg fra bl.a. Mette Rydholt, som er den daglige leder af Sundhedscentret og Ane Nikolajsen, som er sundhedskonsulent.

Der var fokus på de målrettede lokale indsatser, som Sundhedscentret løbende tilbyder. Det gælder bl.a. tilbud til KOL-patienter og efterbehandling og genoptræning til tidligere kræftpatienter. Ligeledes var der oplæg om kommunens opsøgende arbejde over for borgere med diabetes.

Sophie Loehde Forvaltningschef Kim Madsen Og Viceborgmester Allan Andersen

Innovationsminister Sophie Løhde, forvaltningschef Kim Madsen og viceborgmester Allan Andersen

Forvaltningschef Kim Madsen fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og forvaltningschef fra Børne- og Kulturforvaltningen Susanne Hammer-Jakobsen overrakte ministeren Tårnbys 'afbureaukratiseringsmappe', som indeholder konkrete bud fra forvaltningerne på, hvordan kommunens indsatser og arbejde kan forenkles og forbedres, bl.a. i forhold til nuværende centrale krav fra Christiansborg.

Spaendende Oplaeg I Sundhedshuset

Spændende oplæg i Sundhedshuset

Efter en kort spadseretur hen til Familiehuset, hvor leder af Rådgivning og Forebyggelse, Peter Hauch tog imod, var der præsentation af husets opgaver og udfordringer. Ministeren noterede sig ønsker til mere smidig lovgivning på bl.a. børne/handicapområdet.

Dagen bød på gode diskussioner om fremtidens kommunale tilbud, økonomi og afbureaukratisering.

Viceborgmester Allan Andersen siger om mødet med ministeren:

"Jeg oplevede, at hun lyttede til og interesserede sig for vores lokale forhold og udfordringer. Der er hele tiden brug for, at vi som kommune er i dialog med lovgiverne og regeringen, som jo udstikker mange af rammerne for, hvordan vi skal agere i forhold til vores borgere. Der er generelt et fokus på effektiviseringer og modernisering af den offentlige sektor - det gælder også i kommunerne. Det er ikke ligetil altid, men det er noget vi bliver nødt til at have fokus på fremadrettet."

Sophie Løhde var også tilfreds med besøget i Tårnby:

"Det er en moppedreng af en mappe med ideer, jeg har fået med hjem fra Tårnby. Og jeg er rigtig glad for at kommunen så aktivt har grebet den bold, regeringen har givet op i forhold til at afbureaukratisere den offentlige sektor. Afbureaukratisering er et tema, som uden tvivl får en vigtig plads i den kommende sammenhængsreform med det formål at skabe mere tid til arbejdet med patienterne og børnene", siger innovationsminister Sophie Løhde.

×

Cookie info