Nyt tilbud om ammekonsultation i Tårnby

Sovende Baby

Den 1. oktober 2017 etablerede Sundhedscenter Tårnby en ammekonsultation hørende under Sundhedsplejen.

02.11.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Konsultationen har åben hver onsdag fra kl. 13-15 og foregår i et af Sundhedscentrets lokaler. Det er et gratis tilbud  - og en konsultationstid bestilles gennem sundhedsplejersken eller i sundhedsplejens telefontid   

Ved hver konsultation vil der, efter behov, være to IBCLC certificerede sundhedsplejersker. Der bliver tilbudt rådgivning og støtte til familier der oplever problemer i forhold til amning. Denne rådgivning er specielt henvendt til mødre der oplever amningen som vanskelig og udfordrende. Desuden tilbydes samtaler til gravide der har haft et kompliceret ammeforløb i en tidligere ammeperiode.

IBCLC er en internationalt anerkendt specialistuddannelse i amme vejledning og er valgt, da sundhedsplejen i Tårnby Kommune allerede råder over tre IBCLC certificerede specialister. Da det stiller store krav til formidlingen af konkret faglig viden om amning, er det vigtigt at kvinder med vanskelige ammeforløb får mulighed for at få specialiseret vejledning, hvilket kan tilbydes med IBCLC certificerede sundhedsplejersker.

×

Cookie info