Nytårsudtalelse 2016/2017

Af borgmester Henrik Zimino

01.01.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Henrik-Zimino-2014

Så er det atter blevet tid til at byde velkommen til et nyt år.

Det gamle år, 2016, har på mange måder været et spændende og begivenhedsrigt år for Tårnby.

Det har været endnu et år, hvor vi i kommunalbestyrelsen har haft et godt samarbejde på ganske mange områder.  Det afspejlede sig blandt andet i, at en stort set samlet kommunalbestyrelse har tilsluttet sig budgettet for 2017.

De økonomiske rammer for kommunerne er som altid præget af strenge statslige krav, hvilket betyder snævre rammer for både service- og anlægsudgifter. I Tårnby har vi prioriteret et så højt niveau for den borgernære service som rammerne tillader, og da vores økonomi helt grundlæggende er sund og stabil har dette været muligt, selv om kravene udefra er betydelige.

Her fra nytår kan Tårnbys borgere tilmed glæde sig over, at der i 2017 igen er blevet plads til en mindre sænkning af personskatten. En sænkning af skatten er også udtryk for en sund og stabil økonomi.

I sommeren 2016 kunne vores lokale brandvæsen fejre 90 års jubilæum. Det var en festlig begivenhed, hvor vi sammen kunne glæde os over en dygtig og samvittighedsfuld indsats gennem alle årene. Heldigvis fortsætter Tårnby Brandvæsen i årene fremover som selvstændigt beredskab, hvilket betyder nærhed og tryghed for vores lokalsamfund. Det er en enig kommunalbestyrelse, som står bag den beslutning.

Her i januar er det 10 år siden kommunalreformen trådte i kraft. Vi fortsatte som bekendt som selvstændig kommune med samme størrelse, men opgavemæssigt er der sket meget, hvilket har givet udfordringer, som vi har imødekommet. I løbet af de seneste 10 år er de økonomiske manøvremuligheder dog blev stadigt snævret ind af staten, og det kommunale selvstyre bliver fortsat udfordret. Omprioriteringsbidraget var en af de seneste opfindelser, vi har set fra Christiansborg. Heldigvis blev det fejet af bordet efter massivt pres fra kommunerne.

Hvad fremtiden byder på, er ikke til at vide. Christiansborg holder som altid nøje øje med kommunerne, og det er såmænd ikke altid et godt øje, de har til os. Et godt udgangspunkt for fortsat selvstændighed og frihed er dog, at vi bliver ved med at kunne tilbyde høj service og borgernær velfærd som ligger i top - samtidig med at vi fortsætter den ansvarlige økonomiske politik, som jo er en forudsætning for velfærden i dagligdagen.  

Her i starten af 2017 kan vi glæde os til åbningen af Hovedbibliotekets nye cafe, som vil blive drevet socialøkonomisk. Cafeen vil bidrage til den fortsatte udvikling af biblioteksområdet, som har været i gang i lang tid; nemlig at det i stadig højere grad bliver et kulturelt og aktivt samlingssted for borgerne.

I året, vi netop er trådt ind i, vil vi se en endnu mere konkretiseret proces i forhold til svømmehallen på Vestamager. Projektet har været længe undervejs, men 2017 bliver året hvor der for alvor vil komme til at ske noget, herunder ikke mindst arbejdet med udbud.

På erhvervsområdet står Tårnby fortsat stærkt. Der sker en løbende udvikling hele tiden, og nye virksomheder kommer til. I 2016 havde jeg fornøjelsen af at være med til det første spadestik til medicinalfirmaet Ferrings nye byggeri i Kastrup Havn. Vi kan i løbet af de næste par år se frem til at byde omkring 700 ansatte i Ferring velkommen til Tårnby.

Tårnby er fortsat en populær og veldrevet kommune i udvikling, og vi er nu mere end 43.000 indbyggere, som sætter pris på vores faciliteter, kultur- og fritidstilbud, infrastruktur, natur og vores varierede boligmasse.

2017 er kommunalt valgår, den 21. november skal vi til stemmeurnerne. Året 2017 bliver også mit sidste som borgmester. Jeg vil allerede nu takke for den tillid, man har vist mig gennem årene.

 

Jeg ønsker alle et godt nytår.

Henrik Zimino. 

 

×

Cookie info