Omfattende renovering af Postparken på vej

Etagebyggeri

De almene boliger i Postparken vil i løbet af de kommende år gennemgå en større renovering, som vil gøre dem langt mere tidssvarende.

20.02.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

De omkring 400 boliger i Postparken i Kastrup står i de kommende år over for en omfattende renovering og modernisering, som blandt andet indebærer nye toiletter, badeværelser og køkkener.

Også vinduer, trappeopgange og altandøre står til udskiftning, som en del af den helhedsplan der skal føre boligerne up to date.

Bygningerne vil ligeledes blive efterisoleret, og der vil komme bedre brandsikring over alt.

Helhedsplanen for Postparken betyder derudover, at nogle boliger udbygges og boligarealet øges, hvilket giver en større variation af boligtyper. Der bliver også etableret nye 2 etages tagboliger - det sker ved at inddrage tagrum. Det samlede antal boliger vil være det samme, når hele ombygningen er afsluttet om et par år.

Som et led i planen opføres også et helt nyt fælleshus til forskellige formål, herunder festarrangementer.  

Det er en omfattende investering, som løber op i næsten en halv milliard kr. Kommunen bidrager med en kapitaltilførsel til projektet på 600.000 kr. Øvrige udgifter afholdes som lån, ligesom der er tilskud fra Landsbyggefonden.

For beboerne vil der komme en mindre stigning i huslejen. Den vil ende med at blive på omkring 100 kr. ekstra pr. kvadratmeter om året.

Borgmester Henrik Zimino siger om projektet:

"Det er en helhedsplan som vil løfte kvaliteten af de efter efterhånden gamle boliger markant. Beboerne kan se frem til at få tidssvarende hjem, som lever op til mange af nutidens krav. Vi har en stor almen bygningsmasse i Tårnby, faktisk er 4 ud af 10 boliger i kommunen almene. Det er meget positivt at der løbende sker renoveringer og vedligeholdelse af boligerne, som gør, at den almene sektor stadig fremstår som attraktiv. Det er en stor gevinst for vores kommune og vores sammenhængskraft, at vi har et så stort og et så varieret udbud af boliger, som vi har".

×

Cookie info