Når ungeinvolvering lykkes - hegnsprojekt på Lundø

Klubtaarnbylogo

En ide om at få nogle unge til at være med til at rive det gamle faldefærdige raftehegn i indkørslen til Lundø ned, blev til et større projekt om at ”vi kan selv”. Christian, Jacob, Oliver og Asta, 4 unge der til dagligt bruger klub Tårnby, brugte de sidste 2 uger af sommerferien på at bygge nyt hegn.

23.09.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

 

Klubtaarnby1

Da Klubbens afdelingsleder Allan Weinberger spurgte blandt de unge om nogen var med på at hjælpe med at rive det gamle hegn ned, var der straks nogle stykker der meldte sig. Der blev lavet aftaler med teknisk forvaltning, som sørgede for materialerne og så gik det ellers i gang. Da først det var klaret handlede det om at bygge op.

Allan Weinberger fortæller at han er imponeret over hvor vedholdende de unge gik til projektet: "De mødte op hver dag, også når det regnede og de var rigtig gode til at holde hinanden i gang og op på aftalerne om hvad der skulle laves. De var virkelig gode til at samarbejde om det."

"Arbejdstiden" for de unge var hvad de aftalte med hinanden og med Allan, som var tovholder igennem hele forløbet. Når man er teenager vælger man ikke umiddelbart at stå op kl. 8 i ferien for at lave noget ulønnet arbejde, så det var mere hen ved middagstid at man aftale at starte.

Der er mange åbenlyse gevinster ved et sådan projekt. Ingen tvivl om at først og fremmest fik de unge noget meningsfuld at give sig til. Noget at stå op til der ved middagstid. Det at de unge gør det selv, gør at de får ejerskab, der er ingen der skal ødelægge eller hærge "deres" hegn. Det gør at der passes meget bedre på tingene.

Koordinerende leder for klubberne i distrikt Tårnby, som Lundø hører under, Jesper Aamand, fortæller at man har gode erfaringer med sådanne projekter. "Sidste år efterlyste de unge nogle havemøbler, så vi aftalte at de kunne bygge dem selv af paller. Det gjorde de så bare. En af de allerældste brugere af klubben som er i tømmerlære tog lederskab på det og der blev bygget på livet løs. De møbler bliver stadig brugt flittigt og de unge behandler dem ordentligt", siger Jesper.

To af de unge der har bygget hegnet håber på henholdsvis en læreplads som tømrer og på en praktik-/læreplads som maler. Så hvis der er en mester derude, …

Når et projekt som dette lykkes er det fordi pædagogerne er gode til at gribe de unge, deres ideer, og tage dem på ordet. Og så skal der være meget kort vej fra ord til handling. Med pædagogernes sans for at involvere de unge blive det helt sikkert ikke det sidste projekt af den art.

Projektet er en klassisk win-win situation for alle parter, de unge, klubben og kommunen. Teknisk Forvaltning og Vej og Park skal have et stort ros for deres velvilje, hjælp og fleksibilitet. Uden det var det ikke lykkedes.

Af Stefan Reiners, leder Klub Tårnby 

×

Cookie info