Aftale om ARC

Genbrugsskilt

Klimavenlig økonomiplan for Amager Ressourcecenter er nu vedtaget

01.09.2016
NB - arkivnyhed - kan være forældet

De fem ejerkommuner bag Amager Ressourcecenter (ARC) er nu klar med den plan for selskabets fremtid, som har været omtalt i flere medier gennem de sidste uger.

Planen, der sikrer den fremtidige økonomi, klima og forebygger takststigninger, er nu vedtaget i alle fem ejerkommuner. Tårnby Kommune har dog tiltrådt aftalen med en bemærkning om, at en eventuel fusion alene ønskes med CTR, og at det ikke kan accepteres, at der arbejdes med en forbrændingstilladelse.

De fem kommuner har lavet planen, fordi de økonomiske forudsætninger for ombygningen af ARCs anlæg har ændret sig og sat økonomien under pres.

Hovedpunkterne i planen, der træder i kraft den 1. oktober 2016, er:

 • ARC får mulighed for at brænde affald og biomasse af, som ikke stammer fra de fem ejerkommuner, herunder ved import af affald. 
 • Affaldsimporten er CO2-fortrængende, det vil sige, at der er en positiv klimaeffekt, fordi den fortrænger brug af fossile brændsler i hovedstadens varmeproduktion.
 • ARC får mulighed for at brænde op til 440.000 tons affald af om året. Det er ca. 40.000 tons mere, end ARC må brænde i dag.
 • ARC skal lave en plan for genanvendelse og CO2-reduktion inden for en ramme på 250 millioner kroner. Det er i tråd med kommunernes affaldsplaner og de nationale mål.
 • Inden 1. marts 2017 skal disse synergi- og effektiviseringsgevinster undersøges:
  • et servicefællesskab eller fusion mellem ARC og HOFOR.
  • et servicefællesskab eller fusionere ARC med HOFOR og CTR
  • en fusion af ARC og CTR
 • Udgifterne til administration i ARC reduceres med to procent om året fra og med 2017, indtil der er gennemført en strukturel tilpasning.
 • Københavns Kommune søger, forventeligt fra og med 2026, affald overført fra I/S Vestforbrænding til ARC.
 • Omlægning af lån til maksimal løbetid, så ARCs likviditet bliver forbedret.
 • Den videre proces er, at ARC forholder sig til de nye muligheder, og at de berørte selskaber inddrages i den nærmere proces om strukturtilpasning. 

Bilag: Aftaletekst og Kommunalbestyrelsens beslutninger

 

 

×

Cookie info